Jacob Gudiols überskånska självklarheter får ordentligt fäste i detta annars kvällströtta avsnitt. Mental trötthet är också en av frågorna som diskuteras. Även fysisk återhämtning, kreatinbehov och om man bör träna kroppens muskler olika tas upp.

Hålltider
00:06:29 – Guddi in
01:11:06 – Guddi ut

Du kan ladda ner avsnittet här.
RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss