Triggat av de nyligen avlidna byggarprofilerna Rich Piana och Dallas McCarver ger sig Tyngre Radio denna gång på ämnet dopning. Har bruket bland proffsen ökat? Använder man andra & farligare preparat än förr? Gästen Kenneth “Zone Capone” Lahti bidrar med sakkunniga insikter och perspektiv.

Hålltider
00:06:02 – "Zone" in
00:44:58 – "Zone" ut

Du kan ladda ner avsnittet här.
RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss