Slitna som få men lyckliga som färre försöker sig herrar Danielsson & Guiance på att summera muskelfesten i Kistamässan.

Du kan ladda ner avsnittet här

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss