UGC Användarvillkor

Licensavtal

Genom att acceptera detta Licensavtal (“Avtalet”) intygar och garanterar du att du har läst, förstått och godkänner följande:

– du ​​är 18 år eller äldre;

– du ​​äger och/eller kontrollerar rättigheterna till Materialet (se definition nedan);

– du ​​har de fulla rättigheterna att bevilja de rättigheter som anges häri; och

– användningen av Materialet som beskrivs häri gör inte intrång i någon tredje parts rättigheter eller bryter mot någon lag.

Villkoren i detta Avtal gäller för Tyngre AB:s, Org.nr: 559111-1405, Boråsvägen 9, 121 48 Johanneshov, Sverige (“Tyngre“, “oss” eller “vi“) användning av ord, bilder, video, data, information eller något annat användargenererat innehåll (”Materialet”) som du laddar upp via den plattform som tillhandahålls av Cevoid AB (leverantör av UGC-plattformen https://cevoid.com/) eller på annat sätt ger oss rätt att använda t.ex. via kommunikation på Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, Snapchat och Tiktok (“Tredjepartsplattformarna“). Materialet kommer att anses vara icke-konfidentiellt och vi kommer att ha rätt att använda och avslöja Materialet som beskrivs här, utan ansvar eller ytterligare meddelande till dig.

Materialet du delar till oss får inte vara, eller innehålla, något som är stötande, pornografiskt, ärekränkande, hädande, olagligt eller sannolikt kan bryta mot någon tillämplig lag, vare sig det är civilrättsligt, straffrättsligt eller religiöst. Du samtycker till att allt Material som delas med oss ägs och kontrolleras av dig och inte har kopieras helt eller delvis från tredje part. Dela inte Material till oss som måste hållas konfidentiellt eller som du inte har rättigheterna till.

Du ger oss en royaltyfri, evig, världsomspännande licens att redigera och använda Materialet i kommersiellt syfte, för att marknadsföra de olika produkter vi säljer under varumärkena TYNGRE, BAREBELLS, VITAMIN WELL och NOCCO, både i digitala och tryckta medier, inklusive men inte begränsat till webbsidor, tredjepartsplattformar, återförsäljarwebbplatser, tredje parts webbplatser och butiker. Denna licens kan också överföras till och/eller delas med en tredje part, såsom våra auktoriserade distributörer och återförsäljare, under förutsättningen att Tyngre är ansvarig för att sådan tredje part följer detta Avtal.

Detta Avtal inkluderar också en rättighet, men inte en skyldighet, för oss att använda ditt användarnamn, riktiga namn, bild, geografisk plats och/eller annan identifierande information i samband med all användning av Materialet.

Du bekräftar och samtycker till att du inte ska ha några anspråk mot Tyngre eller tredje part om Materialet används i enlighet med detta Avtal.

Din garanti som anges i detta Avtal innebär att du ska ersätta, försvara och hålla Tyngre och varje tredje part som agerar på Tyngres vägnar skadeslös från och mot alla anspråk, skadestånd, ansvar och kostnader i samband med användningen av Materialet enligt detta Avtal.

Detta Avtal regleras av svensk lag.

Personuppgifter

Om personuppgifter ingår i Materialet eller om du delar personuppgifter till oss när du delar Materialet eller godkänner detta Avtal, är du medveten om att vi kommer att samla in och behandla sådana personuppgifter om dig.

Tyngre är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och har åtagit sig att skydda din integritet och att behandla dina personuppgifter på ett öppet, säkert och lagligt sätt.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att uppfylla detta Avtal med dig. Syftet med behandlingen är att marknadsföra de olika produkter och varumärken vi säljer, och vi kommer att sluta använda och radera uppgifterna när det syftet inte längre är relevant.

Vi kan komma att använda personuppgifterna i enlighet med våra rättigheter i detta Avtal och kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom koncernbolag, återförsäljare och tjänsteleverantörer. Sådana tredjeparter kan vara belägna utanför EU/EES. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något ändamål som är oförenligt med de nämnda ändamålen. All överföring av personuppgifter utanför EU/EES kommer att göras i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och kommer att baseras på att vi uppfyller detta Avtal eller på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du har flera rättigheter som du kan åberopa som registrerad. För det första har du rätt att veta vilka personuppgifter Tyngre har om dig. Du kan t.ex. också begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter om dig och att vi raderar viss data eller information som inte längre är nödvändig för de syften för vilka den samlades in. Du kan be oss att begränsa vår behandling av dina personuppgifter, men observera att en sådan begäran kan innebära att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet i din jurisdiktion, för mer information se https://www.imy.se/.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter eller har några frågor, vänligen kontakta vår DPO på [email protected].