Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

Hålltider
00:09:07 – Freddi in
01:05:41 – Freddi ut

Foto: Linus Lindholm, lånat från Österbottens Tidning