Avsnitt 78 av Hälsoveckan tillägnas nyheten om att aspartam har hamnat på nivå 2b i IARCs gradering kring ämnens carcinogena egenskaper. Att något ligger på nivå 2b innebär att det bedöms som möjligen cancerskapande. För att hamna på den nivån krävs det vanligen att det finns några djurstudier som antyder att det kan öka risken för cancer medan forskningen på människor är skral.

Det som är viktigast i det här sammanhanget är dock att IARC inte tar någon hänsyn till dosen i sin utvärdering. De tittar alltså uteslutande på det som kallas för hazard eller risk. Så oavsett om det krävs fullständigt orimliga doser av ett ämne för att det ska bli ett problem så hamnar det på deras lista.

Det finns många andra organisationer som tittar på det som egentligen är mer intressant, risken. När dessa organisationer tittar på möjliga risker med att få i sig aspartam i de doser som människor konsumerar det så finner man ingen som helst orsak till oro. Detta bekräftades också av WHOs organ som tittar på dessa saker JECFA som släppte sin rapport samtidigt som IARC.

Aspartam och IARCs besked om att kalla det möjligen carcinogent

 • 00:00:00 Introsnack med bara Jacob och Erik
 • 00:01:24 Eriks hjärnskakning är på bättringsväg
 • 00:03:43 IARC och risken för cancer från aspartam
 • 00:07:54 IARCs gradering av evidensen från 1-3
 • 00:08:56 Grupp 2A: Förmodligen carcinogent för människor
 • 00:11:00 Grupp 2B: Möjligtvis carcinogent för människor
 • 00:12:20 När man varnade för kaffe på alla café i Kalifornien under en kort tid
 • 00:14:51 IARC har tidigare haft en grupp 4 men den användes aldrig så den togs bort
 • 00:15:20 Uttalanden från IARC har lett till misstolkningar flera gånger förr
 • 00:20:26 Det finns en del frågetecken kring hur allting har gått till från IARC
 • 00:28:09 Det finns ämnen som tillhör grupper högre på IARCs lista som vi alla konsumerar regelbundet

Här laddar du ner avsnittet Aspartam och IARCs besked om att kalla det möjliga carcinogent som mp3: Avsnitt 78


Photo by Alexander Grey on Unsplash