I detta avsnitt är Erik Dunåker jävig då han precis denna vecka börjat arbeta för ett företag som bland annat hjälper personer med fetma att gå ner med hjälp av sådana mediciner som vi tar upp i avsnittet.

Fetma och fetmamediciner är ämnet för dagen i avsnitt 80 av Hälsoveckan by Tyngre där avsnittet börjas med att diskutera en nypublicerad studie där man har undersökt hur vanligt det är att människors vikt förändras över tid på olika vis. Till exempel så visade studien att av 4 miljoner personer med BMI 30-35 så var det endast 1 av 150, eller 0,7% som gick ner till normalspannet för BMI, 18,5-15. Överlag är datan tydlig med att stora förändringar i vikt är ovanliga i befolkningen även om en hel del går från till exempel BMI 30-35 till BMI 25-30 och vice versa.

Efter det så diskuterar vi fetmamedicinerna som har kommit på marknaden de senaste åren och andra som är på väg ut. Vi går igenom lite kring hur studierna har sett ut, vad man finner för effekter, vad man tror kring biverkningar. Vi lägger också ett lite större fokus på SELECT som är en nyligen avslutad studie där man fann att medicinen Semaglutid minskade risken för en allvarliga kardiovaskulära händelser, hos personer med fetma och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, med 20 procent.

Till sist nämner vi också kort även en artikel i DN där Isobel Hadley-Kamptz lyfter flera bra poänger runt fetmamedicinerna och hur de diskuteras av vissa typer, Varför firar inte alla mirakelmedicinen mot övervikt?.

Fetmamediciner på ingång

 • 00:00:00 Introsnack kring livet och verifieringar på sociala medier
 • 00:09:05 Sannolikheten att någon i befolkningen tappar 5% vikt eller går ner till normalvikt beroende på utgångsläget
 • 00:13:21 De flesta stannar inom sin BMI-kategori över 3-13 år
 • 00:20:44 Andelen personer som går från kategori ovanför normalvikt till normalvikt
 • 00:24:29 De flesta som vill gå ner i vikt har väldigt höga förväntningar och ser därför nästan allt som ett misslyckande
 • 00:31:01 Allmänt snack kring dagens nyare fetmamediciner baserade på så kallade intekriner
 • 00:36:53 Medicinerna idag och det nästa som är på gång
 • 00:38:45 Resultaten för de här studierna är upprepade i flera stora RCT med tusentals deltagare
 • 00:43:56 Semaglutid har betyande effekt på hjärt och kärlsjukdom hos personer med fetma och andra riskfaktorer
 • 00:48:38 Andra inkommande mediciner har haft större effekt i sina studier
 • 00:53:10 De kända biverkningarna just nu är samtliga snälla
 • 00:54:28 Medicinerna funkar genom att ändra på människors förhållande till mat
 • 00:56:59 EMA tittar för närvarande på en eventuell ökning i självmordsrisk
 • 00:59:05 Det är flera varianter på fetmamediciner på gång idag
 • 01:01:52 När ska man sätta in en sådan här medicin om bilden för biverkningar förblir lika positiv?
 • 01:05:11 En bra krönika i DN om varför så många trots allt verkar negativa mot medicinerna
 • 01:07:03 Det är en bedrift att vara normalviktig som vuxen idag men mycket beror ändå på dina gener
 • 01:11:25 Erik är jävig då han precis börjat ett nytt jobb med att hjälpa fetmapatienter med bla de här medicinerna

Här laddar du ner avsnittet Fetmamediciner på ingång som mp3: Avsnitt 80


Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash