Hälsoveckan by Tyngre med Dunåker, Bärebring och Gudiol diskuterar denna vecka två rubriker som vi har haft i media den här veckan.

Först ut är ett inslag i TV4 där det påstås att en professor har sagt att fika på jobbet är lika skadligt som passiv rökning. Det är dock inte riktigt det som professorn har sagt utan istället har hon sagt att hon tycker att man kan se på dem på samma vis, att de båda kan ge skada på sikt. Det finns idag en stor fikakultur på många arbetsplatser och ju oftare det ställs fram olika typer av fika desto oftare kommer de flesta människor att äta av den fikan. Vilket inte alltid är av godo på lång sikt.

Efter det här blir det en längre diskussion kring amning och olika rekommendationer. Aftonbladet publicerade i veckan en artikel med titeln ”Amningen avslutas när barnet smakar mat tidigt” där forskare från Uppsala och Sophiahemmets högskola är kritiska mot de råd som ges när det gäller introduktion av mat till spädbarn utifrån ett resultat i en mindre observationsstudie som de har genomfört. Deras resultat stämmer dock inte överens med resultat från RCT-studier så frågan är om man ska bry sig om en observationsstudie då? Och spelar det verkligen någon betydande roll i fall man ammar i 6 månader i svenska förhållande?

Fika på jobbet är lika skadligt som passiv rökning;

  • 00:00:00 Intro – Jacob har börjat mixtra med olika AI-saker
  • 00:06:18 Fika på jobbet sägs vara lika skadligt som passiv rökning
  • 00:16:44 Slutar mammor amma sina barn tidigare om barnen får smakportioner tidigt?

Här laddar du ner avsnittet som mp3: Avsnitt 53

Till sist: mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Jonas Denil on Unsplash