Jacob och Erik börjar med att diskutera forskningen på kaffe. En krönika i DN som påstår att det minskar risken för fetma och typ 2 diabetes används som utgångspunkt och sedan diskuterar vi en hel del annat.

Efter det blir det två frågor. Den första handlar om huruvida personer med olika kroppstyper bör äta olika dieter. Den andra om vad som gäller kring kreatinintag, spelar det någon roll när du tar ditt kreatin och hur viktigt är det att inta det varje dag?

Kaffe – det vi vet och det som är påhittat:

  • 00:00:00 Livet den senaste veckan
  • 00:03:28 Foskningen kring kaffe och en artikel i DN
  • 00:22:19 Det går inte att förutsäga vilken typ av diet som kommer passa en viss person i förväg
  • 00:35:07 Spelar det någon roll när man tar sitt kreatin?

Här laddar du ner avsnittet Kaffe – det vi vet och det som är påhittat som mp3: Avsnitt 65

Till sist: mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Devin Avery on Unsplash