I avsnitt 81 av Hälsoveckan by Tyngre diskuterar vi en ny review släppt av Cochrane på så kallade ”Blue‐light filtering spectacle lenses”. Vi öppnar dock upp med en ganska lång diskussion kring hur vår dygnsrytm påverkas av ljus, varför det är ett större fokus på just blått ljus och varför man tror att det skulle kunna hjälpa att filtrera ut blått ljus på eftermiddagen och kvällen.

Vad säger forskningen kring blått ljus-glasögon?

  • 00:00:00 Introsnack med fler historier kring Eriks sportbil
  • 00:02:38 Vad säger forskningen kring blått ljus-glasögon?

Här laddar du ner avsnittet som mp3: Avsnitt 81


Photo by nacer eddine on Unsplash