I veckans Hälsoveckan by Tyngre fokuserar vi på sjukdomen IBS. Till vår hjälp av vi då forskaren och dietisten Sanna Nybacka som har sjukdomen som sin specialitet.

I det här avsnittet får du lära dig vad IBS är för någonting, vilka faktorer som man vet och tror bidrar till sjukdomen samt vilka behandlingar som har visat sig ha effekt.

Vi kommer även in på vilka livsmedel som människor oftare upplever skapar problem och hur svårt det kan vara att försöka isolera enskilda triggers för sig själv.

IBS – Orsaker och möjliga behandlingar med Sanna Nybacka

 • 00:00:00 Dagens gäst, Sanna Nybacka
 • 00:01:04 Dietiststudier följt av forskning på IBS
 • 00:02:38 Vad är IBS och vilka kriterier krävs för att man ska få det som diagnos?
 • 00:06:55 Vad vet man kring orsakerna bakom?
 • 00:10:37 Vad kan man göra för att hjälpa personer med IBS?
 • 00:13:25 Hur skulle ren smärtskola påverka tillståndet?
 • 00:15:48 Vad upplevs ofta som problematiska livsmedel av personer med sjukdomen?
 • 00:22:41 Först ger man livsstilsråd och enklare kostråd
 • 00:25:06 FODMAP för att minska på kolhydrater som bildar gaser i magen
 • 00:30:50 Hur bra effekt brukar en FODMAP diet ha?
 • 00:36:46 Varför Sannas grupp också valt att studera lågkolhydratkost vid IBS
 • 00:39:01 Hur snabbt kan man märka av en förbättring och hur lång tid tar det tills man får full effekt?
 • 00:42:52 Finns det personer med IBS som är alltför rädda för att äta saker?
 • 00:44:56 Blindade provokationsstudier visar ofta på ingen effekt från det personer tror sig vara känsliga mot
 • 00:48:49 Tror människor med IBS att det är deras eget fel att de har fått sjukdomen?
 • 00:50:52 Är sjukdomen vanligare idag jämfört med förr?
 • 00:53:18 Preliminära resultat från den nya studien på lågkolhydratkost
 • 00:56:58 Råd inför sommaren för de som upplever att deras mage kan vara lite känslig

Här kan du ladda ner avsnittet IBS – Orsaker och möjliga behandlingar med Sanna Nybacka som mp3: Avsnitt 19

Mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Gabor Monori on Unsplash