Så här efter storhelgerna där excesser av föda inmundigats tycker vi det vore lämpligt att prata om bulk.

  • Vad är det egentligen?
  • Hur gjorde vi själva under uppbyggnadsperioderna?
  • Kan vi enas om hur den mest optimala bulken ser ut?

Frågetecknen är många och vi försöker reda ut dem alla.

Alla våra podcasts är tillgängliga via alla former av podcastlyssnare och via Spotify. Du kan även ladda hem avsnittet direkt till din webbläsare här.