Det innebär att personer som är födda tidigt på året har större chans att lyckas inom idrotten eftersom de blir selekterade som talanger när en del av dem i själva verket mest är mer fysiskt utvecklande.

En annan konsekvens av den relativa ålderseffekten är då att personer födda senare på året i genomsnitt inte får samma chanser att utvecklas. Detta då man bedömer att de har mindre talang trots att de egentligen bara är lite senare i sin fysiska utveckling.

Senare i avsnittet diskuterar vi även tidig specialisering och den minskade spontanidrotten som tillsammans bidrar till att göra den relativa ålderseffekten till ett mer betydande samhällsproblem om vi vill att människor ska vara mer fysiskt aktiva.

Relativa ålderseffekten och tidig specialisering:

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 331

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss


Ur innehållet:

 • 00:00:16 Gudiol har tränat på bra senaste veckorna
 • 00:03:07 Wille har ökat på träningsvolymen och är trött
 • 00:05:45 Christer Malm är tillbaka i podden
 • 00:07:37 Det är forskat ganska lite på barn och träning
 • 00:11:04 I lagidrotter är det svårt att få chansen om man utvecklas sent
 • 00:12:16 Relativ ålderseffekt blev aktuellt sent på 90-talet men fenomenet var känt inom en del idrotter
 • 00:14:35 Det mesta av forskningen är utförd på lagidrotter
 • 00:16:44 Vad den relativa ålderseffekten innebär i praktiken
 • 00:19:04 Kan man ta bort effekten genom att dela upp året annorlunda?
 • 00:23:00 Att dela in idrottare efter mognad eller storlek är många gånger komplicerat
 • 00:26:56 De som drabbas här är mestadels enskilda individer och samhället, inte elitlagen
 • 00:34:01 Det är skillnad mellan när idrottare är födda i olika divisioner med
 • 00:35:34 Det största problemet är att vi tappar barn inom idrotten
 • 00:37:17 Lite kring frågan om tidig specialisering
 • 00:40:22 Frågan kring tidig specialisering är svår att studera
 • 00:47:40 Mer kunskap om att alla träningar inte behöver vara specifika för barn
 • 00:51:15 Det är svårt att föreställa sig de missade talangerna då de bara är statistik
 • 00:52:19 För föreningar som investerar så kanske vinsten är större att välja tidigt mogna idrottare
 • 00:54:58 Tidigt urval blir ett större problem ju mindre spontanidrott som sker ute i samhället
 • 01:00:07 Lösningar måste inte vara att vi försöker backa bandet 30 år
 • 01:04:37 Hjälper det idrottarna om de vet att de är födda sent på året?

Photo by NeONBRAND on Unsplash