Wille och Jacob gästas den här veckan av Hans Jönsson som är mannen bakom Diabethics. Hans är ett känt ansiktes för de flesta med ett intresse av typ 1-diabetes då han över många år varit en viktig förespråkare för de med sjukdomen och att de ska få bättre medicinska hjälpmedel och mer lika vård inom Sverige.

I det här avsnittet får du veta vad typ 1-diabetes är och vad som skiljer sjukdomen från typ 2-diabetes som den då och då förväxlas med. Vi går igenom vad man vet om dess uppkomst och olika riskfaktorer samt vad man håller på att forska på just nu.

Men framför allt är det här ett avsnitt som handlar om hur typ 1-diabetiker kontrollerar sitt blodsocker. Hur det gick till förr och de stora skiftena som har skett på bara tio år.

En introduktion till typ 1 diabetes med Hans Jönsson:

 • 00:00:00 Alla är fortfarande sjuka överallt
 • 00:01:24 Jacob har fyllt 40
 • 00:05:03 Hans Jönsson om typ 1-diabetes
 • 00:10:01 Skillnaden mellan hur lätt det är för olika personer med typ 1-diabetes att kontrollera sin sjukdom
 • 00:12:23 Vad typ 1-diabetes är och vad vi vet om dess orsak
 • 00:15:33 Som diabetiker har en dålig kost en större negativ effekt på hälsan
 • 00:17:30 Du kan inte kontrollera en typ 1-diabetes med bara livsstil
 • 00:19:54 Det finns inga livsmedel som man bevisat ökar risken för att utveckla typ 1-diabetes
 • 00:25:23 Gener och virusinfektioner ses som den största förklaringen till varför vissa utvecklar typ 1-diabetes
 • 00:26:52 Celiaki är vanligt hos typ 1-diabetiker
 • 00:28:23 Något har förändrats i vår miljö så antalet som utvecklar typ 1-diabetes har ökat
 • 00:31:06 Att försöka förhindra osannolika saker är inte alltid värt det
 • 00:33:45 Nya mediciner och teknik har gett stor förbättring för typ 1-diabetiker
 • 00:36:49 Sverige har ett fantastiskt register över hur det går för typ 1-diabetiker
 • 00:38:04 Hur en typ 1-diabetiker kontrollerar blodsockret idag
 • 00:41:03 Stora förbättringar på bara 10-15 år i människors blodsockerkontroll
 • 00:46:58 Arbetet med att försöka ge en kontinuerlig blodsockermätare till alla med typ 1-diabetes
 • 00:50:54 Det har börjat komma smartare pumpar som hjälper till med insulindoseringen med
 • 00:55:59 Det krävs väldigt små mängder insulin så det är inte konstigt att det är svårt att kontrollera
 • 00:59:07 Hur ser forskningen ut när det gäller potentiella botemedel i framtiden?
 • 01:07:38 Finns det något samband mellan mängden insulin som används för att kontrollera blodsockret?
 • 01:12:29 Vi vill ha insulin i kroppen och det är troligen inte bäst att använda minimala mängder
 • 01:16:41 Användandet av kontinuerlig blodsockermätning hos friska behöver inte vara bra

Här laddar du ner avsnittet En introduktion till typ 1-diabetes med Hans Jönsson som mp3: Avsnitt 369

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Avslutningsvis – mer från Tyngre Träningssnack


Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash