Skador, rehab och behandlingsmetoder avverkas med sedvanlig kirurgisk skärpa. Kan vi även få höra kapsågen ljuda, måntro?

Hålltider
00:26:32 – Daniel in
01:45:33 – Daniel ut

Du kan ladda ner avsnittet här.
RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss