Del 2 kring fetma och dess behandling med docent Ingrid Larsson från Sahlgrenska Universitetssjukhus. Ingrid är sedan länge välkänd inom nutritionsområdet i Sverige och hon har under många år både forskar och arbetat kliniskt. Det hon främst arbetar med är obesitas..

I den här andra delen i vår intervju med Ingrid Larsson kommer vi in på delar kring motivation, om det finns en hälsosam fetma, om det är några problem att yoyo-banta. Och till sist diskuterar vi en del kring vad man fokuserar på när det gäller kosten efter själva viktnedgångsfasen. Vad ska man äta för att försöka bibehålla den nya lägre vikten?

I avsnittet använder vi oss av artikeln ”Thirty Obesity Myths, Misunderstandings, and/or Oversimplifications” som utgångspunkt för lite olika spår vi är inne på under avsnittet.

Om obesitas och dess behandling med Ingrid Larsson:

  • 00:00:00 Inledning – Erik har varit norröver och försökt se björnar från bilen
  • 00:02:28 Därefter – Det är bättre att fokusera på positiva saker man får istället för risker som man undviker
  • 00:08:57 Hälsosam fetma – är det ett verkligt fenomen?
  • 00:16:21 Människor lyckas mycket bättre med sin viktnedgång om de får hjälp
  • 00:19:44 Dagens mediciner mot fetma
  • 00:28:25 Vidare – Vilken roll har träning när det gäller viktnedgång?
  • 00:33:30 Och är yoyo-bantning dåligt för hälsan?
  • 00:43:29 Utan en kontrollgrupp så vet du inte hur vikten hade varit utan ett viktnedgångsförsök
  • 00:46:17 Vad fokuserar man på som bra mat för personer efter en viktnedgång?
  • 00:55:30 Avslutningsvis – Stigmatisering av övervikt och fetma skapar problem

Här laddar du ner avsnittet Om obesitas med Ingrid Larsson – del 2 som mp3: Avsnitt 35

Mer om Hälsoveckan by Tyngre