Erik, Jacob och Caroline fortsätter lite på spåret kring socker i avsnitt 75 av Hälsoveckan by Tyngre. Men från att ha diskuterat blodsocker och blodsockerkontroll i avsnitt 73 och 74 så blir det i det här avsnittet en diskussion kring socker i vår mat.

Först diskuteras en artikel i SvD som handlar om sockerberoende. Det här en bra artikel som nyanserar frågan kring beroende av livsmedel överlag. Och förutom att diskutera innehållet så tar även panelen upp andra aspekter kring frågan.

Efter det blir det en diskussion kring nya NNR 2023 och den maxgräns på 10 energiprocent fritt socker som har satts där. Henrik Ennart har skrivit en artikel i SvD där han är kritisk mot den gränsen men samtidigt så framställer han inte forskningen på ett rättvist sätt och därför lämnar han troligen läsaren med en felaktig bild av beslutets rimlighet. 

Om sockergränser och sockerberoende i SvD

  • 00:00:00 Introsnack som inte är helt aktuellt
  • 00:03:18 En bra artikel om sockerberoende i SvD
  • 00:31:27 Ennart är kritisk mot att NNR 2023 fortsatt har max 10E% socker som gräns

Här laddar du ner avsnittet Om sockergränser och sockerberoende i SvD som mp3: Avsnitt 75


Photo by Molly Simone on Unsplash