Idrott och hjärtat med Mats Börjesson. I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack gästar läkaren och forskaren Mats Börjesson. Mats har arbetat som lagläkare inom fotbollen i många år samtidigt som han även har varit med och tagit fram riktlinjer kring screening av hjärtat hos idrottare och utfört forskning på hur träning rent allmänt påverkar hjärtat.

I det här avsnittet får du hör både en del om hur det är att arbeta som lagläkare i ett fotbollslag och varför medicinare är lika viktiga som ortopeder kring ett elitlag. Du får även höra om varför det finns råd om att idrottare på elitnivå ska genomgå en screening av deras hjärta samt vilken typ av hjärtproblem som kan förekomma hos idrottare.

Vi går även in kort in på frågan kring covid-19 och hjärtat som varit aktuellt de senaste två åren.

Till sist blir det också sedan en diskussion kring hjärthälsa och träning mer allmänt där diskussionen kring risken för förmaksflimmer hos elitidrottare felaktigt har nyttjats för att säga att gemene man inte bör träna med hög puls några gånger i veckan.

Idrott och hjärtat med Mats Börjesson:


Ur innehållet:

 • 00:00:00 Jacob har varit i Stockholm och Wille är slitet efter att ha tittat på fotboll
 • 00:04:23 Veckans gäst, Mats Börjesson
 • 00:05:40 Att arbeta som internmedicinare inom idrotten
 • 00:09:27 Att arbeta som idrottsmedicinare är idag mer något man gör för att det är kul
 • 00:12:16 De flesta stora idrottslagen har idag både en medicinare och en ortoped kring föreningen
 • 00:15:39 Utvecklingen kring kunskapen om hjärtat hos idrottare
 • 00:18:32 Vad man tittar efter när man utför en hjärtscreening
 • 00:23:35 Hur många hjärtstopp sker hos unga idrottare varje år i Sverige?
 • 00:26:04 Vilka symptom är vanliga vid hjärtproblem hos idrottare?
 • 00:28:28 Varför utföra man inte en screening på alla äldre som tänker utföra ett motionslopp?
 • 00:33:32 Screening fångar inte upp allt så man behöver vara redo på idrottsanläggningarna med
 • 00:39:44 Vad en inopererad hjärtstartare (ICD) gör
 • 00:45:14 Covid-19 vaccinen och hjärtmuskelinflammation hos idrottare
 • 00:48:43 Myten kring en ökad förekomst av hjärtstopp inom fotbollen
 • 00:49:54 En del idrottare får mer långvariga besvär med pulsen/hjärtat efter covid-19
 • 00:51:46 Förmaksflimmer hos konditionsidrottare
 • 00:58:38 Förmaksflimmer är inget som en motionär behöver oroa sig för
 • 01:00:23 Vad ska unga idrottare tänka på kring sin hjärthälsa

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 335

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Foto: Karin Frejrud

Mer från Tyngre Träningssnack