Denna vecka fokuserar vi på källkritik, förmågan att särskilja vetenskap från pseudovetenskap och en del vanliga argumentationsfel.

Du får bland annat höra om vad Jacob tycker att människor behöver bli bättre på i fall de ska kunna särskilja vetenskap från pseudovetenskap utan särskilt bra förkunskaper inom ämnet.

Vi går även igenom argumentationsfelen, ad hominem, motte-bailey fallacy, halmgubben, argument from ignorance, argument from incredulity och begging the question.

Om du gillade det här avsnittet och vill höra mer på samma spår så kan du bland annat lyssna på avsnitt 63, avsnitt 79, avsnitt 130 och avsnitt 150.

Källkritik och särskilja på vetenskap och pseudovetenskap


Ur innehållet:

 • 00:00:00 Fotbollssnack
 • 00:07:33 Källkritik och betydelsen av att kunna urskilja osaklig och saklig argumentation
 • 00:13:39 Jacob tycker att ämnet källkritik för breddas för att mer inkludera hur vetenskap fungerar och vad som skiljer det från pseudovetenskap
 • 00:18:10 Vi måste förlita oss på experter och därför måste vi bli bättre på att avgöra vilka som är experter utifrån mer än bara en titel
 • 00:24:37 Skolan behöver kanske mer fokus på kunskap men
 • 00:27:01 Formella och informella argumentationsfel
 • 00:28:28 Ad hominem argument – Du går på personen istället för det som sägs
 • 00:29:13 Halmdockan/halmgubben – Du förvanskar vad någon har sagt också bemöter du den falska bilden
 • 00:31:03 Många större svenska konton snor/översätter bara det som har varit populärt i USA
 • 00:39:30 Begging the question – Där hela argumentet är ett cirkelresonemang
 • 00:43:37 Motte-Bailey fallacy – Du gör ett extremt påstående sedan låtsas du som att du har sagt något mindre kontroversiellt
 • 00:48:04 Argument from ignorance – Eftersom vi saknar kunskap så har jag rätt tills vidare
 • 00:52:00 Argument from incredulity – Eftersom inte jag förstår så kan det inte vara sant
 • 00:54:33 Flytta målstolparna – Du ändrar hela tiden på kriterierna vad andra ska bevisa

Här kan du ladda ner avsnittet “Källkritik och särskilja på vetenskap och pseudovetenskap” som mp3: Avsnitt 342

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Mer från Tyngre Träningssnack


Photo by Hal Gatewood on Unsplash