Tyngre Träningssnack går denna vecka in på djupet kring fettceller och hur när du äter påverkar din kropps cirkadiska rytm och på sikt din hälsa. Till vår hjälp av vi Paul Petrus, PhD från University of California.

Du får bland annat höra om hur fler fettceller kan hjälpa våra kroppar att hantera den belastning som överätning innebär och att personer med färre och stora fettceller oftast fungerar sämre rent metabolt jämfört med personer som har fler men mindre fettceller.

Det blir även en lång diskussion kring hur kortare ätfönster och att inte äta något på nätterna påverkar våra kroppars dygnsrytm. Du får höra om studier på möss där man sett att du kan förbättra deras hälsa markant genom att begränsa när de får äta och att möss blir feta på precis samma mängd mat om du ger dem maten vid fel tidpunkt.

Efter det kommer vi in på den forskning som finns på människor och vilka slutsatser man kan dra från den idag. Hur stor inverkan har till exempel ätfönstret jämfört med kvalitén på maten som du väljer att äta?

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 195.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:‌

 • 00:00:00 Gudiol har köpt en fläkt som Wille tycker han ska ha vid sin cykel
 • 00:01:26 Dagens gäst Paul Petrus
 • 00:02:37 Forskning på fettväven och på cirkadisk rytm
 • 00:04:04 Vi kan få fler fettceller men sen kan troligen antalet inte minskas igen
 • 00:05:22 Ju större fettceller desto sämre metabol hälsa
 • 00:08:22 Viktuppgång med efterföljande viktnedgång gör dig extra insulinkänslig
 • 00:10:25 Hur stor inverkan har antalet fettceller på människors set point?
 • 00:15:44 Hur stor viktuppgång krävs det för att antalet fettceller ska öka?
 • 00:21:18 Även om du fysiskt tar bort fettceller så skapar kroppen ny igen
 • 00:23:53 Pauls nya område, cirkadisk rytm och hur den påverkas av maten
 • 00:28:06 Alla våra organ har en cirkadisk rytm som synkroniseras mellan dem
 • 00:32:25 Högfettdieter som används för att göra möss feta
 • 00:33:28 Möss som får en kass diet börjar äta när de normalt inte äter
 • 00:35:25 Kan äta vid bättre tider skydda från de negativa effekterna från sämre mat?
 • 00:39:05 Kan du få möss att äta bra mat vid fel tidpunkt på dygnet?
 • 00:40:36 Finns det paralleller kring det här och kaloribegräsningsspåret?
 • 00:43:11 Kan de friska bli ännu friskare genom att begränsa sitt ätfönster?
 • 00:44:37 Vad är troligen bäst som ätfönster för människor?
 • 00:46:10 Beror resultaten på viktnedgång eller det faktiska ätfönstret?
 • 00:51:52 Blir tiden med fasta längre om du äter 3000 kcal över 6 timmar eller 12 timmar?
 • 00:58:17 Vår metabolism är starkt kopplat till hur våra gener uttrycker sig
 • 01:00:06 Hur lång tid kan det ta att ändra sina gener uttryck
 • 01:02:25 Lever Paul som han lär?