Kroppsaktivism har varit på tapeten de senaste två veckorna och i det här avsnittet så diskuterar Jacob och Linnea lite kring allt det som har stått i media och på sociala medier den senaste tiden.

Som utgångspunkt använder vi oss av debattartikeln ”Kroppsaktivisternas lögner får inte stå oemotsagda” i Dagens Nyheter där man framför allt framför kritik mot medier och deras sätt att hantera sakerna som påstås i boken Kriget mot Kroppen och vad som sagts i intervjuer med författarna till boken i svenska medier de senaste månaderna.

Om senaste tidens debatt kring kroppsaktivism:

  • 00:00:00 Jacob och Linnea diskuterar det bra och de dåliga med kroppsaktivism
  • 00:02:24 Vad ska ses som lyckat när det gäller viktnedgång?
  • 00:15:47 Ordentliga försök till viktnedgång minskar risken för ätstörningar framöver
  • 00:17:12 Vården ger troligen mer realistiska förväntningar än samhället i stort
  • 00:20:04 BMI är ett bra mått för fetma när det används korrekt
  • 00:24:53 Det ges inga alternativ som har bättre evidens bakom sig själv
  • 00:27:35 Det är inte lätt för vårdgivare att ignorera fetma när det ofta kan vara en förklaring till olika besvär

Här laddar du ner avsnittet Om senaste tidens debatt kring kroppsaktivism som mp3: Avsnitt 43

Till sist: mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Annie Spratt on Unsplash