Om Tyngre X och året som gick:

Du kan ladda ner avsnittet här.

Du hittar mer info om Tyngre X här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss