Martin Altemark är tillbaka för att diskutera träningsplanering inom Crossfit och behovet av att fokusera mer på att lösa problem.

Martin Altemark är tillbaka återigen för att diskutera träningsplanering och Crossfit. Denna gång fokuserar vi på periodisering och skillnaderna mellan att lägga upp en plan för någon som lever för att träna jämfört med någon som tränar för att leva.

Bland annat så kommer vi in på termen agile periodization som handlar om att kunna vara väldigt flexibel när det gäller att ändra träningen efterhand för att se till att prestationen fortsätter att gå framåt. Vi kommer in på behovet av variation och hur man kan planera in det i träningen för att öka på inlärningsförmågan hos idrottsutövaren.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 127.
RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:

00:00:00 Martin Altemark är tillbaka
00:02:07 Vad går in i en prestation som Crossfitatlet
00:07:32 Modeller för träning är aldrig perfekt
00:10:32 Hur lätt är det att förutse vad som ska hända inom Crossfit?
00:14:00 I Crossfittävlingar så påverkas en gren av tidigare grenar
00:19:53 Ska man börja röra sig bort från de klassiska periodiseringsmodellerna?
00:22:54 Crossfit.com och Crossfit när allting började
00:26:59 Utbildning och nyttan med universitetsstudier
00:30:05 Träna Crossfit vs att tävla i Crossfit
00:36:50 Planering som är anpassad för att det kommer ske ändringar
00:42:18 Agile träningsplanering
00:45:25 När man vill toppa en viss tid så inför man mer risk
00:53:05 Olika form av planering för motionärer och tävlande
00:58:07 Planerar vi med för höga risker för motionärer?
01:03:18 Nyttan med att lära sig modeller först och lämna sedan släppa dem mer och mer
01:05:42 Öppna idrotter och de klassiska periodiseringsmodellerna
01:10:03 Variation för nybörjare ger snabbare inlärning
01:15:18 Variation är önskvärt för utveckling
01:17:58 Brus i rörelsen kan öka på inlärningen över tid
01:22:43 Prestationen blir bättre när man inte tänker på hur man utför någonting
01:24:04 Inkludera allt det här i en typ av blockperiodisering
01:32:55 Från fokus på biomotorik till hur man löser problem
01:34:50 Att arbeta med grader av uttröttning för inlärning
01:37:28 Behovet av att inkludera moment där man kan misslyckas i träning