Barn och ungdomar växer och mognar i väldigt olika takt. Hur kan man ta detta i beaktande när man planerar träningen?

Barn och ungdomar utvecklas och mognar fysiologiskt väldigt olika. Detta innebär att du inom samma ålderskategori kan ha ungdomar som rent biologiskt skiljer sig åt väldigt mycket och i tonåren kan vissa ha en kropp som den genomsnittliga 19-åringen medan andra har en kropp som en 13-åring.

Hur får man detta att gå ihop med träning för ungdomar? När lämpar sig viss typ av träning bäst, när ska man vara försiktigare med viss träning och när ska man vara extra försiktig med den totala belastningen?

Tillsammans med Niklas Westblad försöker vi ge lite klarhet i de här frågorna för dig som tränar ungdomar. Samtidigt är det många frågor som finns kvar och många gånger får man också ställa olika fördelar och nackdelar med olika typer av indelningar och träningar mot varandra.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 142.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:‌

 • 00:00:00 Varmt väder
 • 00:02:32 Niklas Westblad tillbaka i podden
 • 00:04:14 Magisteruppsats kring biologisk åldersbestämning ur ett träningsperspektiv
 • 00:07:15 Fysisk prestationsförmåga beror väldigt mycket på mognad hos ungdomar
 • 00:09:50 Ingen metod att dela in är perfekt men ålder är egentligen väldigt trubbigt
 • 00:11:55 Rätt träning under rätt period ger bättre utveckling
 • 00:14:57 Vad kan styrketräning ge barn och ungdomar?
 • 00:17:53 Tillväxtspurten är en väldigt känslig period ur skadesynpunkt
 • 00:21:17 Barn och ungdomar behöver lära sig styrketräna tidigt
 • 00:24:29 Långsammare styrkeökningar över lång tid är troligen bättre en snabba ökningar i slutet av tonåren
 • 00:27:09 Barn vill idrotta med sina vänner men de är på helt olika nivå
 • 00:29:38 Hur man arbetar i elitklubbarna i England
 • 00:32:21 Det är extremt svårt att komma fram som ungdomsspelare i ett världslag
 • 00:34:02 Problemet med relativa ålderseffekten
 • 00:39:23 Det är svårt att få utbildade ledare inom ungdomsidrotten
 • 00:48:09 När forskningen utförs av elitklubbar och inte med de som har mer fokus på folkhälsan
 • 00:51:43 Tiden mellan 14-17 där många barn hade kunnat aktiveras
 • 00:55:48 Hur Niklas arbetar med ungdomsidrottare inom p3athletics
 • 00:59:41 Träningen utanför issäsongen för bandyspelare
 • 01:05:20 Träning av svenska collegeungdomar när de är i Sverige
 • 01:08:52 Arbete med svänghjulsträning (kbox)
 • 01:12:18 Hur ska man se på belastningen från svänghjulsträning?
 • 01:14:23 Det räcker inte bara med kul