Hålltider:

  • 00:12:16 – Semiran in
  • 00:44:30 – Semiran ut

Du kan ladda ner avsnittet här

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss