Hålltider
00:09:08 – Farbåd in
00:54:49 – Farbåd ut

Du kan ladda ner avsnittet här

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss