Var byggning och fitness bättre förr? Dietade man annorlunda och tränade man annorlunda? Hade man ett annat mindset? Det är några av de frågor som dryftas tillsammans med det sannolikt bästa och ,est erfarna vi har: Lissan & Johnny Grape och Carina Isaksson.

Hålltider
00:08:23 – Lissan, Carina och Johnny in
01:00:44 – Lissan, Carina och Johnny ut

Du kan ladda ner avsnittet här

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss