I det här avsnittet får du får lära dig hur olika typer av vaccin tas fram och vad som skiljer de olika vaccinen mot Covid-19. Vad som händer när immunförsvaret aktiveras av ett vaccin och hur det sedan kan hjälpa dig stå emot den faktiska sjukdomen senare.

Det blir också en hel del diskussioner kring dosering och varför två doser oftast är bättre än en när det gäller vaccin.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 277

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss


Ur innehållet:‌

 • 00:00:00 Vi känner hopp inför våren
 • 00:04:24 Wille har börjat med lite hoppträning
 • 00:11:21 Sebastian Ols, forskar på hur vaccin fungerar
 • 00:17:15 Det finns olika metoder för att ta fram vaccin
 • 00:17:54 Inaktiverade vaccin med adjuvans är den vanligaste formen av vaccin
 • 00:21:17 Adjuvanser upptäcks ofta genom att man bara testar olika saker och ser vad som fungerar
 • 00:25:08 En kraftigare reaktion efter vaccinering innebär vanligen en bättre effekt
 • 00:26:26 Lägre doser kanske ger lika god effekt, framför allt hos yngre som reagerar kraftigare
 • 00:30:34 Försvagade virus är också en vanlig typ av vaccin
 • 00:32:28 Försvagade vaccin kan faktiskt ge mindre utbrott av den försvagade varianten
 • 00:34:13 Protein subunits vaccin där man injicerar enskilda protein som kroppen reagerar mot
 • 00:36:02 Novavax varierande resultat mot olika varianter av SARS-CoV-2
 • 00:39:37 Antikroppsnivåerna blir oftast lägre av inaktiverade vaccin jämfört med andra tekniker
 • 00:42:27 Vad som sker inne i kroppen när främmande protein produceras/injiceras
 • 00:47:39 Varför det tar tid innan vaccinen ger full effekt och varför dos 2 har stor effekt
 • 00:50:12 Det är stor variation i hur olika personer reagerar på samma vaccin
 • 00:55:24 MRNA vaccinen och deras funktion
 • 00:58:25 Vår kropp bryter normalt snabbt ner RNA och DNA som är främmande
 • 01:00:25 Du måste kunna paketera mRNA vaccinen så de hinner ha sin effekt
 • 01:03:13 Det som injicerats försvinner på en knapp vecka med mRNA vaccinen
 • 01:03:43 Vektorvaccinen använder andra virus för att frakta ritningen för det som ska till våra celler
 • 01:06:16 Tidigare immunitet mot vaccinen som används som vektorer kan skada vaccinens effekt
 • 01:08:26 Johnson & Johnson har specialiserat sig på att få fram ett vaccin som använder en dos
 • 01:09:53 Adenovirusvaccinen leder till att antikroppar produceras över en längre tid jämfört med mRNA vaccinen
 • 01:11:58 Varför ger man inte bara en stor dos från början istället för två lite mindre?
 • 01:15:49 Varför de flesta vaccin ges med minst 2 doser
 • 01:17:50 Biverkningar som påverkar ens vardag dagen efter klassas som allvarliga
 • 01:19:16 Kan febernedsättande eller lätt inflammationshämmande läkemedel för att linda biverkningarna påverka effekten från vaccin?
 • 01:21:24 Hur väl vaccinen som finns idag minskar risken för sjukdom och allvarlig sjukdom
 • 01:23:54 Hur du räknar ut effekten (efficacy) från ett vaccin
 • 01:26:29 Skyddet är ännu större mot allvarlig sjukdom
 • 01:28:09 Hög smitta i världen har bidragit till att vaccinen kunnat tas fram så otroligt fort
 • 01:28:57 AstraZenecas resultat är mer svårtolkade
 • 01:34:09 Det kommer snart mer resultat för AstraZenecas vaccin, även mer information för de som är äldre än 65
 • 01:35:52 De nya mutationerna, framför allt B.1.351 och P1, och uppdaterade vaccin
 • 01:38:59 Vaccinen lindrar troligen sjukdomen även om de inte ger fullt skydd mot infektion
 • 01:40:15 Kan man kombinera vaccin och hur tros en booster senare påverka människors försvar?
 • 01:44:58 Förhoppningsvis kan vi i framtiden ta fram kombinationer baserat på mätningar hur immunförsvaret reagerar utan stora fas 3 studier
 • 01:47:40 Nya vaccin framöver kanske ska jämföras med de befintliga vaccinen?
 • 01:49:18 Det vaccin som Sebastian själv hade tyckt vara kul att få om han fick välja
 • 01:51:15 Det viktigaste budskapet är att alla vaccinen skyddar riktigt bra mot allvarlig sjukdom

Photo by Samuel Regan-Asante on Unsplash