Skador och skadeförebyggande arbete inom friidrotten är ämnet i avsnitt 387 av Tyngre Träningssnack när fysioterapeuten och forskaren Jenny Jacobsson gästar för att berätta om decennier av arbete och forskande inom friidrotten.

Avsnittet börjar med att diskutera varför det är viktigt att studera saker mer systematiskt som man gör inom forskningen och hur man gick tillväga för att försöka få en bild av hur vanligt det faktiskt är med skador inom idrotten. Efter det diskuterar vi hur man går vidare med forskningen och arbetet när man väl vet hur vanligt skador är och vilka skador som är vanligast.

Jenny och svensk friidrott startade upp en sida med namnet Frisk Friidrott där de började samla ihop bra information för tränare och aktiva i alla åldrar. Där finns relevant information som riktar sig till olika grupper så som barn, ungdomar, elitaktiva och veteraner. Jennys forskargrupp har också utfört en RCT studie där de visade att de som blev uppmuntrade att söka upp och använda sig av informationen på Frisk friidrott hade färre skador jämfört med en annan grupp som tränade på som vanligt.

Skador och skadeförebyggande träning inom friidrotten:

 • 00:00:00 Inledningsvis: Vårkänslor
 • 00:04:24 Vidare till Jacob som försöker komma igång med hoppandet igen
 • 00:09:12 Därefter veckans gäst, Jenny Jacobsson
 • 00:11:03 Vägen från att vara kliniker på 90-talet till forskare 20 år senare
 • 00:15:55 Idag är man betydligt bättre på att samla in information systematiskt så vi får bättre bild av problemen som finns
 • 00:20:46 Inför Peking 2008 började planerna för att studera skador hos aktiva idrottare
 • 00:22:55 Vad är en skada?
 • 00:29:16 Reaktionerna när man visade att 60-70 procent hade en skada
 • 00:31:50 Vad gör man efter man visat att skador är vanligt?
 • 00:35:07 Många tränare och klubbare efterfrågade mer kunskap kring fysisk utveckling och skador
 • 00:36:49 De flesta skador inom friidrotten klassas som överbelastningsskador
 • 00:42:40 Vi behöver ta hänsyn till annan stress i idrottarnas omgivning och inte bara träningen i sig
 • 00:45:42 Idrottens uppbyggnad skiljer sig mycket mellan olika länder
 • 00:48:24 Jennys nypublicerade RCT som visade på minskad skaderisk hos friidrottare
 • 00:53:59 Informationen finns tillgänglig för alla på friskfriidrott.se
 • 00:58:19 En studie där man försökt att undersöka eventuella samband mellan träning med spikskor och skador
 • 01:01:44 Vad händer med prestationen under tillväxtspurten inom friidrotten?

Här laddar du ner avsnittet Skador och skadeförebyggande träning inom friidrotten som mp3: Avsnitt 387

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Avslutningsvis – mer från Tyngre Träningssnack


Photo by Terry Shultz P.T. on Unsplash