Frågestund i Tyngre Träningssnack där fokus ligger på träning av andningsmusklerna. Hur det går till, vad det gör och vilka effekterna blir.

Förutom den frågan diskuterar vi också en hel del kring proteinintag och lite kort kring kobenthet och skaderisk.

Träning av andningsmusklerna för konditionsidrottare

  • 00:00:00 Sjukdom i hushållen men träningen rullar på
  • 00:05:14 Vad säger forskningen kring träning av andningsmusklerna för bättre prestation?
  • 00:15:12 Kan man träna bort kobenthet?
  • 00:23:22 Vilka vegetabiliska proteiner är kompletta och spelar det någon roll i praktiken?
  • 00:34:45 Ökar högre proteinintag risken för njursjukdom?

Här laddar du ner avsnittet Träning av andningsmusklerna för konditionsidrottare som mp3: Avsnitt 364

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Avslutningsvis – mer från Tyngre Träningssnack


Photo by Jenny Hill on Unsplash