Du kan ladda ner avsnittet här.

Läs mer om Tyngre X här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss