Vi vet för lite om vad människor faktiskt gör och därför vet vi för lite om hur kost och fysisk aktivitet påverkar hälsan.

Daniel Berglind är åter igen tillbaka i Tyngre Träningssnack. Denna gång fokuserar vi på problemet med självrapporterad data både när det gäller fysisk aktivitet och nutrition. Den information du får in är helt enkelt för dålig för att användas i många studier där man ändå använder den.

Det samma gäller i många interventionsstudier där man påstår att man jämför olika dieter men i själva verket så jämför man faktiskt effekterna från olika råd om dieter. Om personerna sen verklige har ätit som man bad dem vet vi alldeles för lite om.

Förutom detta diskuterar vi möjliga nya metoder för att få in lite bättre data samt vilka effekter eventuella förändringar i miljön kan ha på människors vardagsmotion.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 149.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:‌

 • 00:00:00 Daniel Berglind är tillbaka
 • 00:02:07 Problemet med självrapporterad data
 • 00:04:54 De flesta underrapporterat sitt kaloriintag
 • 00:06:20 Översiktsartiklar och meta-analyser är beroende av kvalitén på indatan
 • 00:08:01 Många studier undersöker bara effekten av olika råd, inte olika dieter
 • 00:10:09 Kevin Halls nya studie på ultraprocessad mat
 • 00:11:43 Studier där man i alla fall kontrollerar några saker
 • 00:13:13 Virta Health och DIRECT vid typ 2 diabetes
 • 00:17:13 Försök att mäta kostintaget bättre med köpdata
 • 00:19:02 Ny app för att mäta fysisk aktivitet och skärmtid bättre
 • 00:24:58 Försöka mäta om förändringar i miljön påverkar människor beteende
 • 00:27:54 Man gör för mycket försök utan att mäta exponering eller utfall
 • 00:31:17 10000 steg är ett påhittat mål, tiden på en viss högre intensitet är mer intressant
 • 00:34:34 Har skärmtiden en unik effekt på grund av exponering för matreklam?
 • 00:38:40 Det är svårt att minska på tid i sittande hos vuxna
 • 00:40:46 Borde samhället gå in och ändra miljön mer?
 • 00:46:48 Ny studie på barn och rörelse på förskolan
 • 00:52:33 Problemet när folk överdriver vad vi vet i kostdiskussioner
 • 00:54:55 Koststudier på fängelser hade kunnat ge bra information