Det finns få saker som så många människor verkligen älskar som choklad. En härlig smak tillsammans med en underbar konsistens där den smälter i munnen och en väldigt hög kaloritäthet gör helt enkelt det till någonting som vi människor gillar. Dessutom innehåller choklad ämnen som är centralstimulerande likt teobromin och koffein som på sikt säkert kan bidra till ett litet extra sug.

När människor själva får skatta livsmedel efter hur mycket problem de har med dem utifrån ett beroendeperspektiv så hamnar choklad i topp på den listan. Detta har jag skrivit mer om i artikeln ”Finns det någon typ av matberoende och är skitmat som en drog?” här på Tyngre i fall du är intresserad av den frågan.

Det jag tänkte fokusera på idag är istället huruvida alla positiva hälsoeffekter som du får höra kring choklad verkligen har någon substans.

Det verkar vara lite av ett mänskligt drag att försöka få saker som vi verkligen tycker om att också vara nyttigt för oss. Detta är också tydligt när det gäller kaffe och vin där rubriker om att de skulle vara bra för oss sprids betydligt mer än rubrikerna kring att de kanske ändå inte är så bra för oss som vi gärna vill tro.*

Varifrån kommer alla rubrikerna som säger att choklad är nyttigt?

Spontant tänker nog många att choklad inte kan vara nyttigt för oss. Det är väldigt kaloririkt då det innehåller en hel del socker och fett och samtidigt så äter vi det som godis, en njutning. Men varför är det då en så vanlig tidningsrubrik att choklad är bra för oss?

Svaret på den frågan är av allt att döma för att chokladindustrin har sett till att det blivit så. Chokladproducenter är givetvis väldigt intresserade av att deras produkt, som alla vet är väldigt god, också ses som nyttig, eller i alla fall inte onyttig. Och det finns få vägar bättre för att uppnå det målet än att sponsra studier som kan utnyttjas för att säga just det.

Om du brukar läsa det jag skriver så vet du att jag verkligen avskyr när någon bara kör ett konspirationskort likt det jag gjorde precis i stycket här ovanför. Det finns nog få så korkade och intellektuellt lata grepp som att bara avfärda ett resultat som man själv inte gillar endast beroende på vem eller vilka som stod bakom studien. Och som jag även har förklarat flera gånger om när jag skrivit om socker, läsk och sötningsmedel så är det väldigt sällan som du hittar studier som är påvisat falska.

Istället hittar du i princip alltid orsaken till ett visst studieresultat i metoddelen för den faktiska studien. Så låt oss titta på hur metoden brukar vara i alla de här studierna som säger att choklad är nyttigt.

Studierna är i princip aldrig på choklad

Det stora och uppenbara problemet med i princip alla studier som har gett oss rubriker om att choklad är nyttigt för oss är att studierna inte är utförda med choklad. Istället handlar i princip alla studier om studier på antingen kakao eller något isolerat ämnet från kakao, vanligen flavonoider. När studierna är utförda på kakao är det dessutom så att de oftast är utförda med en speciell form av kakao som tagits fram för att innehålla just mer flavonoider. Så den kakao som du köper i butik är inte lika rik på ämnet som tros ha effekt som den kakao som används i många studier.

Här under kan du se mängden flavonoider i olika former av kakao och choklad när man köpte och testade produkter i USA för några år sedan (4). Det här var medelvärden och det kunde skilja sig en hel del mellan olika produkter inom en kategori.

Det finns dock några studier där man verkligen har använt sig av choklad och i dessa studier har det främst varit mörk choklad som varit rik på flavonoider och dosen har legat upp emot 50-100 gram per dag.

För att ge ett exempel så var det förra året en del rubriker kring att choklad kunde förbättra minnet i svensk media. Dessa rubriker var baserade på en översiktsartikel där man i själva verket fokuserade på just flavonoider och man hade därför inkluderat alla möjliga studier i den översikten (5). De faktiska doserna i de studierna som togs upp var i princip konsekvent över 500 mg flavonoider. I grafen här under kan du se ungefär vilka mängder du dagligen hade behövt få i dig av olika kakaoprodukter för att få i dig så mycket.

När det gäller studier på kakao eller flavonoidrika kakaoprodukter likt ovan så finns det en del positiva resultat. Personer med högt blodtryck verkar till exempel kunna få en liten sänkning med doser omkring 600 mg flavonoider (2). En annan meta-analys fann att det troligen också kunde ha positiva effekter på insulinkänsligheten (6).

Frågan är ju dock hur relevanta de här studierna är när det gäller choklad du köper i butiken som innehåller ganska lite av de här ämnena och det blir generellt sett mindre ju ljusare chokladen är?

Det finns studier där man har använt sig av mer realistiska doser med mörk choklad och ändå sett förbättringar av någon typ. Till exempel publicerades en studie 2015 där man fann att 40 gram mörk choklad om dagen i två veckor minskade energiförbrukningen hos motionärer när de cyklade i en submaximal hastighet (7). Den studien sticker dock ut och en översiktsartikel från i år drog slutsatsen att de mindre eventuella effekter som kan finnas från flavonoider troligen inte är någonting du ska försöka få i dig från mörk choklad utan istället från mer koncentrerade källor (8):

Since the beneficial effects of CF [Cocoa Flavanol] in an exercise setting are more evident when high doses of >400 mg flavanol…it seems desirable to use CF supplements rather than normal dark chocolate.

Epidemiologiskt så verkar chokladätare må lite bättre

Så interventionsstudier som finns på choklad och olika hälsomarkörer är inte särskilt övertygande idag. Tittar man däremot på ren epidemiologi så är där ett ganska konsekvent samband som visar att personer med en måttlig chokladkonsumtion lever lite längre och är i generellt sett lite bättre hälsa än personer som inte äter choklad (9).

Det finns ju dock väldigt mycket problem med typen av epidemiologi och den visar ju inte på några orsakssamband. Det kan ju mycket väl bara vara så att människor som då och då njuter av en bit choklad är människor som i övrigt lever lite hälsosammare liv.

Väldigt många studier är sponsrade av industrin och inte ens de själva säger att choklad är bra för hälsan

Det finns ytterligare tveksamheter kring alla studier som är publicerade på choklad, kakao eller flavonoider som har gett alla rubrikerna i media genom åren och det är som sagt att en väldigt stor andel av studierna är sponsrade av chokladindustrin.

Tidningen Vox har en bra artikel från förra hösten där de bland annat visade att chokladindustrin betalt för många av studierna på området och föga överraskande var i princip alla studierna positiva mot choklad eller någonting som finns i choklad, Dark chocolate is now a health food. Here’s how that happened.

Som jag tog upp redan i inledningen och som jag tagit upp tidigare så verkar det inte vara något faktiskt fel på alla dessa studier. Men som jag påpekat ovan så är de sällan faktiskt utförda på choklad. När de väl har varit utförda med choklad så har det istället varit specialtillverkad choklad med extra mycket flavonoider eller så har det varit så stora doser av choklad så det är tveksamt om det är särskilt praktiskt relevant för de flesta.

Det som alla de här studierna gör däremot är att de vrids till när de ska presenteras för media. Istället för att man säger om det är när det gäller doser och vad man testat så blir det rubriker i stil med ”Choklad förbättrar minnet” eller ”Choklad stärker ditt hjärta”. Lägg till att journalister älskar att skriva om studier som visar att någonting som en del anser är ”syndigt” i själva verket är nyttigt för oss och att de inte skriver om studier med negativa resultat så hamnar i en situation där det hela tiden blir rubriker om att choklad är fantastiskt när det i själva verket aldrig har funnits några bra belägg för det påståendet.

Även chokladtillverkarna själva verkar ha accepterat detta läge och för drygt en månad sedan skrev The Guardian en artikel kring choklad där chokladtillverkaren Mars fick uttala sig och de erkände både att de för många år sedan använt forskning för att försöka hinta att choklad är nyttigt och att de idag nog skulle vara tydligare med att choklad är någonting man äter för en liten njutning, inte för hälsan.

Summering – choklad är gott, inte farligt, men inte heller nyttigt

För att summera den här artikeln så finns det idag nästan bara uteslutande epidemiologiska studier som visar på positiva samband mellan rimligt intag av choklad och god hälsa. Dessa epidemiologiska studier har dock samma typ av problem som all annan nutritionsepidemiologi och det är i princip aldrig värt att ta dessa studier som någon typ av bevis utan de är mest bara till för att hitta intressanta frågeställningar för andra typer av studier och för att titta på hur verkliga effekter man sett i andra typer av studier kan tänkas påverka på lång sikt.

När det gäller interventionsstudier så är i princip alla dessa på väldigt stora mängder choklad eller så är de utförda med speciellt framtagna produkter som ger en betydligt högre dos av flavonoider vilket anses vara ämnet som kan ge positiva hälsoeffekter. Dessa studier skulle eventuellt kunna vara intressanta ur ett medicinskt perspektiv i fall det börjar säljas produkter med mer flavonoider men de är inte direkt överförbara till att äta vanliga mängder choklad.

Så om du ska äta choklad så gör det för att det är gott, inte för att det är nyttigt.


  • Självklart ska jag inte lämna dig helt i mörker gällande kaffe och vin. När det gäller kaffe och dess effekter på hälsan så har jag skrivit om det här på Tyngre, Kaffe – är det farligt eller nyttigt?. Det är osäkra studier men trenden är i alla fall mot att de som dricker en 2-4 koppar kaffe om dagen mår aningen bättre och kanske också lever lite längre än de som antingen inte dricker kaffe alls eller de som dricker mer än så. När det gäller vin så är det nästan bara epidemiologiska studier där med och här bråkar forskare fortfarande med en grupp som säger att det är bäst att inte dricka någon alkohol alls medan vissa säger att det skulle kunna vara positivt med små mänger då och då. Trenden just nu verkar enligt mig vara att fler och fler går över till sidan, ”ju mindre desto bättre” men det är fortfarande en öppen fråga. Vox.com skrev nyligen bra kring den här kontroversen, It’s time to rethink how much booze may be too much

Andra intressanta länkar:
https://theconversation.com/which-type-of-chocolate-is-best-for-your-health-heres-the-science-81120
https://www.vox.com/science-and-health/2017/11/7/16504548/chocolate-science-health-food-misleading