Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

Bob Paris posering det talas om i programmet.

° ° °