Att sätta upp mål för din rehab ger dig riktning så du vet vart du ska, men förutsätter också att du vet vart du är.

  • Vad för typ av mål ska du sätta upp? Är det fysiska mål, psykologiska mål eller något annat?
  • Vad är det för skillnad på mål för dig som patient och för vårdgivaren?
  • Ska du ha mål kopplat till smärta eller inte?
  • Hur kan du använda målsättning för att optimera motivationen under din rehab?
  • Hur ändrar du målen beroende på bakslag på vägen?
  • Allt detta diskuteras i det elfte avsnittet av Tyngre Rehab Podcast.

Du kan ladda hem avsnittet direkt till din enhet här.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @Tyngrerehab, Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Adrian Valkeaoja och Erwin Lindén.