Ännu ett lager av frågor avhandlas, och kanske kommer vi allt närmare någon slags kärna? Alex och Andreas duckar i varje fall inte för något.

Du kan ladda ner avsnittet här.

RSS: http://tyngreradio.libsyn.com/rss

° ° °