Framför allt tar vi upp brister i den forskning som finns idag och att det troligen är så att vi överskattar effekterna från träning pga genetisk inverkan.

Det blir också en hel del diskuterande kring metodik inom forskningen och vad man kan säga utifrån olika typer av studier.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 303

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss


Ur innehållet:

 • 00:00:00 Wille har haft första dagen med inskolning på förskola för dottern
 • 00:05:58 Veckans gäst Marcel Ballin, doktorand
 • 00:09:01 Konfirmationsbias och för stort förtroende till enskilda studier
 • 00:10:42 Första smakprovet på forskning redan efter kandidatstudierna
 • 00:12:31 Från ett intresse kring prestation till ett större intresse för hälsa och friskt åldrande
 • 00:14:02 Första studien där Marcel var med på träning och bukfetma
 • 00:20:58 Utmaningen att få äldre att lära sig att ta i och komma igång med träning
 • 00:25:07 Fortsatta epidemiologiska studier på hur träning korrelerar med hälsa hos äldre
 • 00:26:32 Stillasittande som riskfaktor för ohälsa
 • 00:29:34 I epidemiologi är det väldigt svårt att justera för rätt saker
 • 00:33:21 Epidemiologi behöver kompletteras med plausibel mekanism och interventionsstudier
 • 00:36:56 Genetikens påverkan glöms ofta bort inom epidemiologin
 • 00:40:15 Epidemiologi kan ofta ge uppslag för intressant områden att forska vidare på
 • 00:45:06 När började Marcel kritisera evidensen bakom “träning förlänger livet”
 • 00:47:01 I tvillingstudier ser man inget samband mellan kondition och livslängd
 • 00:53:35 Fler mätpunkten hade kunnat ta bort mycket brus i sådana här studier – tycker Jacob
 • 01:01:40 En nyskriven review kring vilka belägg som finns för att träning verkligen förebygger sjukdomar och förlänger livet
 • 01:07:14 När man endast tittar på RCT-studier så är studierna ganska få
 • 01:15:46 Risken med skuldbeläggande i fall man överdriver effekten från en åtgärd
 • 01:22:18 Klusterrandomisering med städer hade kunnat ge oss många intressanta svar
 • 01:31:02 Vad ska man säga kring träning nu och ska de rekommenderas?

Photo by Anastase Maragos on Unsplash