I avsnitt 67 av Hälsoveckan by Tyngre diskuterar vi problemet med att uppskatta människors intag av salt. Och mer specifikt bristen med en metod. I veckan släpptes nämligen en ny konsensusartikel från flera stora organisationer kring blodtryck. Där påpekas det att det inte fungerar att uppskatta saltintag med en enda mätning av salt i urinet. Istället behöver man samla in urin över >24 timmar för att få en okej uppskattning.

Efter det diskuterar vi en ny studie där man har försökt ta fram biomarkörer för hur nära människors diet följer den så kallade medelhavsdieten. Med hjälp av en tidigare RCT studie på medelhavskost så tog man fram några markörer. Sedan använde man dessa i en större kohortstudie för att se om bättre följsamhet minskade risken för typ 2 diabetes, vilket det gjorde.

Det är svårt att mäta saltintag och en del gör det dåligt

  • 00:00:00 Inledningsvis; Försnack om ingenting
  • 00:01:59 Därfefter – Urinprov för att uppskatta saltintag behöver samlas in över minst 24 timmar
  • 00:17:03 Avslutningsvis: Biomarkörer för en kost mer lik medelhavsdieten förutsäger bättre hälsa

Här laddar du ner avsnittet Det är svårt att mäta saltintag och en del gör det dåligt som mp3: Avsnitt 67

Till sist: mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Faran Raufi on Unsplash