I veckan publicerades ett utkast till slutrapporten för NNR 2023 och hela detta avsnitt används för att diskutera lite av det som är nytt och en del av kritiken som redan har dykt upp. Vi diskuterar också en del kring om det är rätt att inkludera miljöpåverkan i samma dokument som näringsrekommendationerna?

Första tankarna kring utkastet till NNR 2023

  • 00:00:00 Inledningsvis: Försnack om våren och graviditet
  • 00:03:19 Därefter ett utkast till slutrapporten för NNR 2023 finns nu online
  • 00:05:49 Det är många mindre förändringar kring olika rekommendationer
  • 00:11:23 RDI ändras för flera vitaminer
  • 00:17:50 Kostmönstret som rekommenderas
  • 00:20:44 Är det rätt att ha med miljömålen i samma rapport?
  • 00:28:01 Organisationer och företag som är negativa till kostråden
  • 00:38:27 Avslutningsvis: Det ges inga konkreta exempel på vad man faktiskt tycker är fel i rapporten

Här laddar du ner avsnittet Första tankarna kring utkastet till NNR 2023 som mp3: Avsnitt 62

Till sist: mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Mor Shani on Unsplash