Denna vecka gästas vi av Erik Arnesen som tillsammans med Linnea har varit med i framtagandet av delar av de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023. Erik var bland annat med och tog fram riktlinjerna för hur de forskare som blir ombedda att genomföra en systematisk översiktsartikel i samband med NNR bör gå tillväga.

Efter det fokuserar vi mer specifikt på Erik och Linneas nypublicerade systematiska översiktsartikel på hälsoeffekterna från nötter och frön.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Framtagandet av de nya nordiska näringsrekommendationerna:

 • 00:00:00 Inledningsvis: Erik Arnesen om framtagandet av NNR 2023
 • 00:03:15 Därefter: Vem beslutar vad man ska utföra en systematisk review på?
 • 00:04:10 Eriks tidigare bakgrund innan han började jobba med NNR
 • 00:07:44 De första kostråden togs inte fram med en systematisk och kontrollerbar metod
 • 00:09:47 En scoping review kontra en systematisk review
 • 00:11:58 De olika formerna av reviews som finns
 • 00:15:52 Riktlinjer för hur man utför en systematisk review inom NNR
 • 00:19:43 Man kan läsa och kommentera utkast till färdiga kapitel på helsedirektoratet.no
 • 00:22:48 De nio systematiska översiktsartiklarna som forskar har utfört för NNR kommiten
 • 00:24:31 Erik och Linneas senaste systematiska översiktsartikel på nötter och frön
 • 00:27:20 Stökigt att hitta artiklar så de fick läsa igenom 23000 abstrakt
 • 00:31:53 Studierna som inkluderas skulle vara på människor som åt efter hunger
 • 00:34:38 Intag av nötter korrelerade med lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom
 • 00:35:23 Det verkar räcka med ganska lite nötter för en effekt men doserna i studierna är osäkra
 • 00:39:18 Interventionsstudierna visar på förbättrade blodfetter
 • 00:44:01 Vad har man jämfört nötterna emot i interventionsstudierna?
 • 00:45:42 Det har utförts väldigt lite studier på hälsoeffekterna från frön
 • 00:48:04 Olika typer av nötter har troligen olika effekter
 • 00:52:34 Avslutningsvis: Nötter är kaloririka men verkar inte ge viktuppgång när folk äter efter hunger

Här laddar du ner avsnittet Framtagandet av de nya nordiska näringsrekommendationerna som mp3: Avsnitt 56

Till sist: mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Eiliv Aceron on Unsplash