Avsnitt 64 av Hälsoveckan by Tyngre fokuserar på två rubriker från veckan som har gått. Först diskuteras en nyhet i Expressen om att Oatly har blivit dömda för att vilseleda konsumenter när de säger att sockret i deras produkt kommer naturligt från Havre. Sockret tillkommer egentligen endast på grund av en kemisk process som Oatly startar igång när de tar fram sin produkt.

Efter det så diskuterar vi en artikel i tidningen The Atlantic som handlar om att man i flera studier har funnit ett negativt samband mellan glassätande och risken för typ 2 diabetes. De som äter mer glass var alltså i lägre risk för att få sjukdomen. Erik, Linnea och Jacob diskuterar dels de sakerna som tas upp i själva tidningsartikeln, dels möjliga förklaringar till varför man kan ha sett det resultatet som man sett.

Kan glass varje dag minska risken för typ 2 diabetes?

  • 00:00:00 Alla har biltrubbel
  • 00:04:42 Havredryckstillverkaren Oatly vilseleder kunder
  • 00:15:18 Minskar glass risken för diabetes typ 2?

Här laddar du ner avsnittet som mp3: Avsnitt 64

Till sist: mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Lama Roscu on Unsplash