Denna vecka diskuterar vi två nyare studier. Den första studien har undersökt effekten av ett tidigt eller sent ätfönster under väldigt kontrollerade former. Deltagarna var inlåsta två gånger om under en veckas tid vardera och man kontrollerade allting de åt, hur mycket de rörde på sig, ljuset i deras lokaler med mera. Det som skiljde de två gångerna åt var när deltagarna åt sin mat. En gång var det tidigt ätfönster och en gång var det ett senare ätfönster.

I den andra studien har undersökt om en diet som specialanpassats för att ge varje individ ett lågt blodsockersvar efter en måltid fungerar bättre för viktnedgång jämfört med att bara ge människor rådet om att äta en fettsnål diet.

Tidigt ätfönster visar på fördelar jämfört med senare ätfönster”:

 • 00:00:00 Trötta värdar idag
 • 00:03:46 Exakta samma mat och måltider fast olika tider på dygnet
 • 00:08:14 En vecka åt de med start klockan 8 och slut vid 17 tiden ungefär
 • 00:10:32 Människor har fler ättillfällen idag jämfört med förr
 • 00:12:14 Hur våra kroppar fungerar varierar lite över dygnet
 • 00:16:02 Studien har isolerat effekten av när man äter
 • 00:17:35 Små fördelar med att äta maten tidigare på dagen
 • 00:18:15 Det är lite oklart om deltagarna han anpassa sig för de olika ätfönstren på en vecka
 • 00:24:01 Det är oklart om effekten man ser är betydelsefull rent praktiskt
 • 00:28:02 En individanpassad diet jämfört med lågfettkost
 • 00:30:26 En algoritm som kan förutsäga blodsockersvaret 
 • 00:34:06 Det här marknadsförs till konsumenter som något för effektiva viktnedgång
 • 00:35:44 Det blir ett extremt fokus på en sak som knappt bevisats vara en riskfaktor i sig
 • 00:37:04 Tidigare resultat på algoritmen har visat på en möjlig positiv effekt för typ 2 diabetiker
 • 00:39:47 Lågfettdieten gav samma viktnedgång som den individanpassade kosten
 • 00:45:04 Den här algoritmen ger ingen nytta för viktnedgång

Här laddar du ner avsnittet Tidigt ätfönster visar på fördelar jämfört med senare ätfönster som mp3: Avsnitt 38

Till sist: mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Jannis Brandt on Unsplash