Tyngre Träningssnack firar 5 års poddande genom att bjuda in Caroline Mellberg och för att diskutera hormoner hos kvinnor och vilken eventuell inverkan som det kan ha på deras prestationsförmåga.

Som utgångspunkt har vi två systematiska översiktsartiklar där en har tittat på forskningen kring hur prestationsförmågan varierar under de olika faserna av menscykeln och den andra har tittat på hur p-pillar verkar påverka prestationsförmågan.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 256.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:‌

 • 00:00:00 5-årsjubileum för Tyngre Träningssnack
 • 00:02:43 Vad irriterar sig folk på i vår podd?
 • 00:14:35 Caroline Mellberg är tillbaka
 • 00:15:53 Färre studier på kvinnor – men är de så annorlunda ur ett träningsperspektiv?
 • 00:20:27 Två systematiska översiktsartiklar på hur menscykeln och preventivmedel påverkar prestationen
 • 00:22:43 En överblick över hur menscykeln fungerar
 • 00:25:51 Hur p-piller generellt sett fungerar
 • 00:29:54 Kvinnor och män får lika bra resultat med samma styrketräningsprogram
 • 00:34:11 Andra aspekter du också måste ta i beaktande
 • 00:35:43 Hur menscykeln påverkar prestationsförmågan enligt dagens forskning
 • 00:36:38 Beror effekten på fysiologiska eller psykologiska aspekter?
 • 00:41:48 Med en träningsdagbok får du nog bättre information
 • 00:43:32 P-piller har möjligen en liten negativ effekt på prestationen
 • 00:47:14 Forskarnas egna slutsatser från översiktsartiklarna
 • 00:50:41 Hur kan p-piller leda till lägre testosteronnivåer?
 • 00:55:12 När människor gärna vill tillskriva sitt humör eller sin prestation till enskilda hormoner
 • 00:59:11 Tydliga men små effekter vs otydliga osäkra effekter
 • 01:02:36 Att bry sig om de små sakerna tar ofta mer kraft än vad det ger tillbaka i resultat

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash