I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre diskuterar vi skillnaderna mellan observationsstudier och så kallade RCT, randomiserade och kontrollerade studier.

Vi går igenom vad som skiljer de två i utförande och vad man vanligen kan dra för slutsatser från studierna beroende på deras utförande. Därefter tittar vi också på hur bra resultaten mellan de två typerna av studier brukar överlappa med varandra inom nutritionsfältet. Avslutningsvis tar vi den sista diskussionen med utgångspunkt från följande studie från 2021, Evaluating agreement between bodies of evidence from randomised controlled trials and cohort studies in nutrition research: meta-epidemiological study.

  • 00:00:00 Skiljer sig slutsatserna från RCTs mot de från tidigare observationsstudier
  • 00:02:56 Vad är en kohortstudie och varför kritiserar Jacob dem så ofta
  • 00:07:29 Observationsstudier med biomarkörer är vanligen mer tillförlitliga
  • 00:12:20 Det är lätt att hitta slumpmässiga samband i observationsdata
  • 00:18:32 Fördelarna och nackdelarna med RCTs inom nutrition
  • 00:28:15 Frågeställningen är ofta olika mellan RCT och observationsstudier
  • 00:29:37 Hur bra överlappar slutsatserna från de olika typerna av studierna varandra?
  • 00:36:19 En bias i resultatet är att vad man har valt att studera i RCT är inte slumpmässigt
  • 00:40:40 Om observationsdatan är splittrad och det saknas RCT bör vi nog anta ingen effekt tills vidare

Vad är skillnaderna mellan RCTs och observationsstudier??

Här laddar du ner avsnittet Vad är skillnaderna mellan RCTs och observationsstudier? som mp3: Avsnitt 25

Mer om Hälsoveckan by Tyngre


Photo by Sharon Pittaway on Unsplash