Denna vecka ligger fokus på olika slag av tjejlopp inom konditionsidrotterna som blivit vanligare och vanligare de senaste åren. Karin Lindelöf, PhD och lektor på Uppsala Universitet, berättar för oss hur tjejloppen har kommit till, varför de troligen ser ut som de gör och vilka möjliga utvecklingar som hon kan se för tävlingarna framöver.

Det blir även en diskussion kring hur kvinnorna ser på dessa lopp jämfört med lopp med mixade tävlingsgrupper och varför de i vissa situationer verkar föredra det enda framför det andra.

Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 197.

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:‌

 • 00:00:00 Gudiol har börjat jobba på idrottsgymnasiet igen efter sommaren
 • 00:04:12 Veckans gäst, Karin Lindelöf
 • 00:06:28 Påbörjad forskning på motionslopp för kvinnor
 • 00:07:51 Tävlingsidrotten är ett bra sätt att studera kön då man har bestämt att det ska vara en könsindelning
 • 00:11:04 Vad är grejen med tjejloppen
 • 00:12:55 Varför har tjejloppen blivit så typiska med rosa färger och snygga manliga popstjärnor?
 • 00:16:01 Varför väljer man tjejloppen istället för samma distans med mixat startfält?
 • 00:19:15 Efterfrågan för kortare lopp drev på att det kom fler tjejlopp
 • 00:19:54 Meeri Bodelid som förebild och pådrivare
 • 00:20:56 Att få tävla utan att sticka ut är en av de viktigaste orsakerna
 • 00:23:31 Kommer kvinnor och män att separeras mer i konditionsidrotterna framöver?
 • 00:30:03 De kortare tjejloppen har öppnat upp för fler korta mixade lopp med större fokus på annat än prestation
 • 00:31:55 Traditionen om att kvinnor ska tävla på kortare sträckor än män
 • 00:35:32 Kvinnor blev trötta så man valde att förbjuda dem att tävla
 • 00:36:52 Kvinnor säger ofta att de ska tävla för att de är kul trots att de har ett fokus på sitt faktiska resultat
 • 00:40:27 Kvinnor svarar olika om du frågar dem direkt eller anonymt
 • 00:45:58 Förändras tjejloppen mer mot prestation efterhand?
 • 00:51:13 Skulle tjejloppen finnas kvar även om vi haft ett helt jämställt samhälle?
 • 00:57:31 Hur är utvecklingen inom andra individuella idrotter?
 • 01:01:01 Nästa projekt blir att följa personer som ska satsa mot ultralopp av olika typer
 • 01:02:47 Varför fokuserar man på längre istället för snabbare inom konditionsidrott för motionärer
 • 01:07:00 Målet med den nya studien på blivande ultraidrottare
 • 01:11:52 Uppdateringar under tiden som studien pågår i en podcast
 • 01:12:39 Försöker man komplettera det fenomenologiska med kvantifiering med hjälp av enkäter eller liknande?
 • 01:16:01 Kombinerad kvalitativ och kvantitativ forskning ger bättre frågor som ger bättre svar
 • 01:18:37 Föreläsning dagen innan Stockholm Maraton