Veckans avsnitt av Tyngre Rehab gör en djupdykning i det samlade forskningsläget ultraljud som undersökningsmetod.

Diagnostiskt ultraljud har blivit allt mer vanlig undersökningsmetod för att diagnostisera och bedöma smärttillstånd från rörelseapparaten (senor, muskler, skelett, ledband, m.m). Den tekniska utvecklingen på området har gjort att metoden idag är jämförbar med MRI till bara bråkdelen av kostnaden. Det här har lett till att allt fler primärvårdsmottagningar och privata kliniker valt att investera i diagnostisk ultraljud och utbilda personalen i metoden. Syftet är att ge patienten en preciserad diagnos och utifrån det kunna anpassa rehabilitering. Men frågan är om diagnostisk ultraljud verkligen ger en säker diagnos som förklarar patientens smärta? Finns det risk att diagnostiskt ultraljud ger irrelevant information? Hur vet man att de vävnadsförändringar som ses på ultraljud har smärtrelevans?

I avsnitt 24 diskuterar Daniel Andreasson och Kenneth Färnqvist kring nyttan av diagnostiskt ultraljud. För den som vill djupdyka inom området har Kenneth skrivit en artikel- ”Måste jag genomgå någon form av bilddiagnostsik undersökning?” som tar upp de viktigaste aspekterna med diagnostiskt ultraljud. Vill man endast vill få en sammanfattning av poddavsnitt 24 har Daniel sammanställt en lathund med för- och nackdelar med diagnostiskt ultraljud:

Sammanfattning av episod 24 av tyngre rehab podcast- ”Diagnostiskt ultraljud”

Fördelar:

  • Möjlighet att visualisera strukturer (senor, muskler, skelett) och bedöma strukturella förändringar.
  • Kan användas för att utesluta patologier (röda flaggor), rupturer och kalkutfällningar.
  • Billigt, går snabbt och ger inga biverkningar.
  • Upplevs professionellt.
  • Stärker alliansen mellan undersökare och patient.

Nackdelar:.

  • Kan ej särskilja asymtomatiska mot symtomatiska vävnadsförändringar.
  • Riskerar att patologisera vanliga åldersförändringar.
  • För vissa tillstånd är reliabiliteten ifrågasatt.
  • Många ultradiagnostiska fynd har inget prognostiskt värde.
  • Påverkar oftast inte valet av rehab.

För mer djupgående kunskap om diagnostiskt ultraljud läs Kenneth Färnkvist artikel; ”Måste jag genomgå någon form av bilddiagnostisk undersökning?”.

Du kan ladda hem avsnittet direkt till din enhet här.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @Tyngrerehab, Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Adrian Valkeaoja och Erwin Lindén.