Jacob och Wille diskuterar blodsockerkontroll och mätning av blodsockret i avsnitt 407 av Tyngre Träningssnack. Avsnittet börjar med en introduktion kring varför blodsockerkontroll är något man bryr sig om och vad som skiljer en person med normal blodsockerkontroll från de som har det vi kallar för prediabetes eller diabetes typ 2.

Efter det diskuterar vi vad forskningen har visat kring om blodsockerkurvan efter en måltid påverkar saker så som mättnad, hunger, humör och energinivåer. Trots att det påstås många saker kring det här så finns det idag väldigt lite stöd för att blodsockerkurvan är en viktig faktor för att förbättra dessa saker.

Till sist så hoppar vi in på frågan om det finns några fördelar eller nackdelar med att som frisk använda sig av en kontinuerlig blodsockermätare.

Vill du ha referenser till det vi säger eller om du föredrar att läsa om den här frågan så har Jacob nyligen skrivit en artikelserier på tre delar här på Tyngre om ämnet.

Allt om att mäta sin blodsockerkontroll

 • 00:00:00 Vårt kortaste intro någonsin
 • 00:02:16 Avsnittet om blodsockerkontroll
 • 00:03:34 Hur det fungerar med glykemiskt index och hypen som kom för snart 20 år sedan
 • 00:06:27 Varför dålig blodsockerkontroll är dåligt för hälsan
 • 00:11:13 Hur man testar för försämrad blodsockerkontroll
 • 00:12:28 Fasteblodsocker och gränserna för prediabetes och diabetes
 • 00:15:31 Glukostoleranstest, hur hanterar kroppen 75 gram glukos som intas på en gång?
 • 00:18:43 Det är blodsockret 2 timmar senare som används för diagnos och riskbedömning
 • 00:22:46 Flera tester hade fungerat men mäter de inte något som verkligen är nytt är deras nytta begränsad
 • 00:24:48 Långtidsblodsocker, HbA1c används också för att äta blodsockerkontroll idag
 • 00:29:10 Finns det någon orsak att bry sig om sitt blodsocker om ens testresultat är inom det normala?
 • 00:32:22 Företag som påstår sig kunna ge dig en personligt anpassad diet för bättre blodsockerkontroll
 • 00:35:20 Många studier visar att lägre GI inte påverkar chanserna att lyckas med en diet
 • 00:39:10 Vi vet inte om något förhöjt blodsocker är en risk i sig eller att det signalerar för andra ohälsosamma faktorer som direkt påverkar hälsan?
 • 00:44:36 Samma måltid med olika GI har ingen betydelsefull effekt på hunger eller humör
 • 00:48:08 De personligt anpassade dieterna ger ingen effekt på viktnedgång jämfört med samma diet för alla
 • 00:49:35 En dippp 2-3 timmar efter en måltid påverkar möjligen sannolikheten att någon ska äta snart igen
 • 00:53:09 Det är oklart om en kontinuerlig blodsockermätare kan fånga upp en riskökning som inte tidigare test redan kan finna
 • 01:01:21 Folk har hittat på många nya test med mätarna men inget är etablerat för personer utan diabetes
 • 01:07:29 Det delas många vilseledande bilder på blodsocker i sociala medier
 • 01:11:07 Det är möjligt att de kostomläggningar som folk kan göra egentligen försämrar för dem
 • 01:13:19 Konditionsidrott och kontinuerlig blodsockermätning
 • 01:16:40 Det finns nästan ingen forskning på blodsockermätning hos idrottare
 • 01:19:09 Kanske man man fånga upp en negativ energibalans tidigt?
 • 01:21:12 Vi vet inte vad som är ett bra mönster för blodsockret hos idrottare under ett dygn
 • 01:23:41 Ibland kan demonstrationer av saker som borde varit uppenbara ändå drivande till beteendeförändringar
 • 01:26:56 Problemet med felaktiga modeller är att det nästan alltid är någon som utnyttjar din brist på kunskap

Här laddar du ner avsnittet Allt om att mäta sin blodsockerkontroll som mp3: Avsnitt 407

Mer om Träningssnack

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss


Photo by Diabetesmagazijn.nl on Unsplash