Wille och Jacob svarar på tre lyssnafrågor i Tyngre Träningssnack. Först diskuteras olika definitioner på tröskel och varför intervaller som kallas tröskelträning kan verka så olika när man tittar på olika program. Det blir även en diskussion kring olika trösklar rent fysiologiskt och zonsystem som drar ytterligare godtyckliga gränser mellan sina zoner.

Efter det så besvaras frågan vad det kan bero på när det känns som att benen blir trötta före flåset när man cyklar. Till sist så blir det lite snack kring effekterna av en covid-19 infektion hos idrottare. Vad är det normala förloppet, när kan det vara värt att kolla upp det med en läkare i fall man känner att man inte kommer tillbaka även om det har gått några veckor sedan infektionen.

Varför finns det sådan förvirring kring vad som är tröskelträning?

  • 00:00:00 Först – Ett kort introsnack
  • 00:04:52 Därefter – Varför finns det sådan förvirring kring vad som menas med “tröskelträning”?
  • 00:07:22 Wille förklarar FTP-tester och ger sin kritik av konceptet
  • 00:14:27 Tester för Critical Power ger en bättre uppskattning av mer fysiologiska trösklar
  • 00:16:25 Jacob tror att det finns många olika koncept med olika många zoner för att många zoner förbättrar arbetet i praktiken för tränare
  • 00:22:02 Vad kan det bero på i fall man mest bara blir trött i framsida lår vid cykling?
  • 00:34:30 Avslutningsvis – Vad vet man kring påverkan på puls och ork efter en covid-19 infektion hos idrottare?

Här laddar du ner avsnittet Varför finns det sådan förvirring kring vad som är tröskelträning? som mp3: Avsnitt 406

Mer om Träningssnack

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss


Photo by Angel Santos on Unsplash