I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack diskuteras vad som verkligen sker i kroppen när du konditionstränar på olika intensiteter. Och varför det är väldigt svårt att veta vad som händer i din kropp vid en viss intensitet mätt med puls, hastighet, laktat, effekt/watt eller liknande.

I avsnittet diskuteras en del saker som kanske är svåra att förstå utan att se det framför sig så i den här bilden på vår Instagram kan du hitta en del användbar information. Här är också en länk till artikeln som avsnittet utgår ifrån.         

Här kan du ladda ner avsnittet som mp3: Avsnitt 258

RSS: http://traningssnack.libsyn.com/rss

Ur innehållet:‌

 • 00:00:00 Gudiols coronalivsstil
 • 00:02:14 Likheterna mellan skadeförebyggande träning och fysisk distansering
 • 00:05:04 Dagens avsnitt kring hur du mäter intensitet vid konditionsträning
 • 00:06:35 Varför det är svårt att definiera Intensitet i studier på konditionsträning
 • 00:10:23 Varför vill du veta vad som händer i kroppen vid olika intensiteter?
 • 00:12:06 Tre olika intensitetszoner som skiljer sig åt fysiologiskt
 • 00:21:45 En tränad och en otränad kan få väldigt olika belastning på samma procent av maxpulsen
 • 00:26:47 Metoder där du utgår från en procent av ett maxvärde
 • 00:30:22 Tester för maxhastighet och maxeffekt kan ge dig missvisande testvärden vid uppföljningen
 • 00:33:47 Din maxpuls kan variera mellan olika typer av test
 • 00:38:07 Tester som tittar på relativa markörer för vilken intensitet du arbetar på
 • 00:40:47 Din puls säger inte särskilt mycket om vad du tränar
 • 00:41:38 Submaximala riktvärden för att avgöra vilken intensitet du tränar på
 • 00:45:44 Gränsen mellan nivå 2 och nivå 3 är svår att definiera
 • 00:51:54 Ventilatoriska tröskeln och övergången mellan nivå 1 och nivå 2
 • 00:54:12 Prattestet för att försöka avgöra på vilken nivå du tränar
 • 00:55:59 Ytterligare osäkra metoder för att särskilja nivå 2 och nivå 3
 • 00:58:15 Olika individer har olika stora zoner för varje nivå
 • 00:59:09 Ditt anaeroba max är sällan användbart
 • 01:01:21 Critical Speed och Critical Power
 • 01:06:46 Nytta med att kunna göra ett väldigt snabbt test för att ta reda på Critical Speed och Critical Power
 • 01:09:09 RPE vs fasta intensitetsmått likt puls eller hastighet
 • 01:10:06 Karvonens formel och andra metoder där du har en maximal och en minimal punkt

Photo by Clique Images on Unsplash