Bra med ätardagar under diet?

Är det bättre att ligga på ett konstant energiunderskott, eller bör man variera mer?

Jacob Gudiol

I senaste avsnittet jag medverkade i av Tyngre Radio fick jag en fråga kring om jag ansåg att det var bäst att ligga på ett konstant underskott under diet, eller om det var bättre att variera underskottet och under vissa dagar äta mer kalorier än normalt.

Jag svarade att jag personligen tror att det är en bättre idé att inte börja med ett stort energiunderskott och att du också gör bäst i att variera underskottet från dag till dag. Det här är inte på något sätt en fråga där jag tycker det finns ett definitivt slutgiltigt svar men jag tycker ändå att mer talar för än emot det jag sa. I intervjun lovade jag också att jag skulle skriva en artikel om en nyligen publicerad studie i ämnet som jag tyckte var intressant och här är den.

DIET VARJE DAG ELLER BARA 11 AV 14 DAGAR?‌
Det här är en studie på ganska ordentligt överviktiga personer. Tyvärr (men naturligtvis) är det ju så att i princip alla studier kring viktnedgång görs på dessa personer. Det innebär inte att studien blir ointressant men det innebär att det inte säkert är så att resultaten kan överföras direkt på tränade personer som inte har särskilt mycket fett att bli av med. Samtidigt får vi också nöja oss med det som finns och den här studien är ganska unik i sitt upplägg.

Det man gjorde i studien var att man delade in deltagarna i två grupper:

  • En grupp som skulle äta 45 procent av deras uträknade kaloribehov varje dag under sex veckor. Vi kallar de för gruppen på konstant diet
  • En grupp som skulle äta 55 procent av deras uträknade kaloribehov i elva dagar, följt av tre dagar där de fick äta som de ville. De började därefter om igen och följde tre hela cykler för att då totalt också följa upplägget i sex veckor. Vi kallar de för gruppen med ätardagar [tänk på att det inte var ”krängardag” eller liknande).

Det uträknade kaloribehovet kom man fram till genom att deltagarna inför starten av dieten vid ett par tillfällen fick berätta vad de hade ätit under några dagar.

Som du kan räkna ut ganska lätt var det här inte en rättvis jämförelse när det gäller hur mycket kalorier som deltagarna skulle äta. Gruppen som åt lite kalorier varje dag skulle dessutom äta mindre kalorier varje dag, 45 vs 55 procent av deras uträknade kaloribehov.

RESULTATET – GRUPPERNA GICK NER LIKA MYCKET I VIKT‌
Huvudresultatet i den här studien är att deltagarna i de två grupperna gick ner lika mycket i vikt. Gruppen med ätardagar gick ner 6,28 kg och gruppen på konstant diet gick ner 5,39 kg. Efter de här sex veckorna hade man även en fyra veckor lång uppföljning där deltagarna fick råd om hur de skulle bibehålla sin nya vikt. Efter den här perioden vägde gruppen med ätardagar 5,41 kg mindre än från början och gruppen på konstant diet vägde 3,21 kg mindre än från början. Båda grupperna hade alltså gått upp lite i vikt igen.

När man jämförde de två grupperna efter uppföljningen hade gruppen med ätardagar procentuellt gått ner mer i både vikt och fettprocent jämfört med gruppen som var på konstant diet.

HUR GÅR DET HÄR IHOP MED ENERGILAGARNA?‌
Många som läser resultatet här ovanför kan nog spontant tänka att det resultatet inte är sant. För energilagarna gäller allt här i världen och även oss människor. Så om en grupp blir tillsagda att äta mindre kalorier än en annan grupp, och dessutom blir tillsagda att göra det varje dag istället för ”bara” 11 av 14 dagar, så ska ju viktnedgången bli större.

Men den slutsatsen är fel av flera orsaker. Den första stora felkällan i den här studien är att försökspersonerna inte kontrollerades. Så bara för att man har sagt till gruppen på konstant diet att de skulle äta 55 procent mindre kalorier än normalt varje dag så innebär inte det att dessa deltagare verkligen har gjort så.

 

 

I studier likt denna så vet kan ju faktiskt inte vad folk defacto stoppar i sig.
Men dålig följsamhet till sin diet förklarar faktiskt inte resultatet i den här studien fullt ut. Det är faktiskt så att dieterna hade olika effekter på deltagarnas kaloriförbrukning. Kaloriförbrukning är ju den andra delen av energibalansen och utan att veta den så vet du inte vilken effekt du kommer få från ett visst energiintag.

VÅRA KROPPAR ANPASSAR SIG EFTER HUR VI LEVER OCH ÄTER‌
Att din kropp påverkas av hur du lever och äter är givetvis inget nytt och något alla vet om. Något som förvånansvärt få känner till är däremot att din energiförbrukning påverkas av hur du lever och hur mycket du äter. Äter du mycket energi så kommer din energiförbrukning att bli hög och äter du lite energi kommer din energiförbrukning att bli lägre.

Energi in påverkar helt enkelt energi ut. Och det finns en väldig massa sätt där allt det kan påverkas. Till exempel kan du om du äter lite spontant börja röra på dig lite mindre. Det handlar då oftast om små rörelser som du sällan är medveten om, men i studier har man sett att det i slutändan kan göra en betydande skillnad i din totala energiförbrukning. Så om du tror dig ligga på ett underskott på 500 kcal uträknat från ditt tidigare energibehov så kan det mycket väl vara så att underskottet faktiskt bara är 300 kcal då du omedvetet rör på dig mindre.

En annan effekt som också sker när en person försöker gå ner i vikt är att personens energiförbrukning i vila sänks. Din kropp blir med andra ord mer energieffektiv och behöver inte lika mycket energi för att gå runt. Även den här förändringen gör att ditt totala energiunderskott kommer att bli lägre än du skulle tro baserat på en uträkning gjord vid energibalans.

I just den här studien var det faktiskt så att man mätte den här energiförbrukningen i vila hos de två grupperna. Resultatet visade då att energiförbrukningen i vila för gruppen på konstant diet sjönk mer än vad den gjorde för gruppen med ätardagar.

Du kan se resultatet i grafisk form här ovanför och det är tydligt att gruppen som låg på konstant diet får en större sänkning av sin energiförbrukning i vila. Notera att själva dietperioden avslutades efter sex veckor och sen var det fyra veckors uppföljning fram till tio veckor totalt. Så medan gruppen med ätardagar verkar få en liten utplaning av sin energiförbrukning i vila eller i alla fall en mer långsam trend nedåt så har gruppen som dietade konstant en stadig minskning av sin energiförbrukning i vila över alla sex veckorna de låg på energi underskott.

Som du även kan se av grafen så hade inte energiförbrukningen återställts sig efter fyra veckor för gruppen som låg på konstant diet medan den för gruppen med ätardagar är uppe på i princip samma nivå som innan dieten. Att den inte når upp till exakt samma nivå som vid studiens start är att vänta eftersom deltagarna faktiskt gått ner i vikt och deras verkliga energibehov har ju därför också minskat.

ENERGIFÖRBRUKNING I VILA ÄR BARA EN DEL AV HELHETEN‌
Det här är ett väldigt intressant fynd då det berättar att du kan påverka din energi ut bara genom att förändra hur du lägger upp din diet. Den här studien talar också för att det kan vara positivt att inte ligga på samma kaloriunderskott konstant under en diet.

Förutom förändringen i energiförbrukning mellan deltagarna var det i princip ingenting som skiljde grupperna åt något nämnvärt i den här studien. Och för personerna som var med i studien blev resultatet i slutändan det samma oavsett upplägg. Men man har ju bara följt deltagarna i fyra veckor efter dietens slut. Viktuppgången var, om än inte signifikant, ändå aningen större i gruppen som låg på diet konstant och hade en lägre energiförbrukning i vila efteråt. Kanske var det svårare för dem att bibehålla sina resultat?

En annan aspekt värd att tänka på är ju hur viktnedgången hade fortsatt om deltagarna fortsatt i några veckor till med att försöka gå ner i vikt? Om trenderna fortsatt så hade det inneburit att gruppen på konstant diet till sist hade varit tvungna att minska på sitt kaloriintag mer än gruppen med ätardagar för att uppnå samma effekt. Den absoluta skillnaden i kaloriförbrukningen mellan grupperna i den här studien är ju små (~40 kcal) men kanske blir de större på sikt?

Nu vet vi tyvärr inte den totala energiförbrukningen hos deltagarna men det är ju faktiskt möjligt att det fanns en skillnad där också mellan grupperna. Med tanke på att grupperna faktiskt fick samma viktnedgång så är det i alla fall någonting mer som skiljt grupperna åt än förändringen i energiförbrukning i vila.

MÅNGA FRÅGOR, VÄLDIGT FÅ VERKLIGA SVAR‌
Det finns tyvärr inga säkra slutsatser att dra från den här studien och jag tycker inte heller att det finns några tidigare studier som verkligen ger svar på de frågor som jag (och säkert många andra också) har kring vad som är bästa sättet att lägga upp en diet för att minimera de negativa effekterna.

Den här studien tycker jag ändå ger en hint om att ett konstant kaloriunderskott troligen inte är det bästa sättet att gå tillväga. I alla fall inte om kaloriunderskottet är så stort som det var i den här studien.


Jacob Gudiol‌ är expert på kost och träning och författare till boken "Skitmat"‌ , som du hittar här som pappersbok eller här som e-bok, samt den nya boken "Forma Kroppen 2"‌ , som du hittar här.
[

](http://butik.tyngre.se/Tyngre-Tr%C3%A4ningssnack/Forma-Kroppen-2)


Liknande artiklar
Styrketräning för barn och ungdomar

I en fortsättning på förra veckans avsnitt om konditionsträning för barn och ungdomar så går Jacob och Wille vidare och diskuterar styrketräning för barn och ungdomar.

24 apr. 2024

Okända biverkningar från fetmamediciner

Linnea och Caroline är sysselsatta med olika kurser denna vecka så Erik och Jacob är dina värdar i avsnitt 116.

23 apr. 2024

Ultraprocessad mat leder till fler trafikolyckor

Avsnitt 115 av Hälsoveckan och det blir ännu en gång en diskussion kring ultraprocessad mat.

15 apr. 2024

Varför RCTs ofta ses som bästa evidens

Jacob, Erik och framför allt Linnea berättar i det här avsnittet om vad interventionsstudier är.

9 apr. 2024

Varför tränar vissa elitidrottare så lätt på gymmet?

Frågeavsnitt av Tyngre Träningssnack där Jacob och Wille diskuterar tre lyssnarfrågor.

3 apr. 2024

Vanliga frågor och missuppfattningar kring koffein

Jacob och Erik diskuterar koffein i avsnitt 113 av Hälsoveckan by Tyngre.

2 apr. 2024

Gudiol om periodisk fasta och hormoner

Långt och böljande samtal med Jacob, om bland annat periodisk fasta, hormonbalans och andra "sanningar".

1 apr. 2024

Hur är kvalitén på träningsstudier rent vetenskapligt?

Jacob och Wille diskuterar artikeln Risk of bias in exercise science: A systematic review of 340 studies i veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack.

27 mars 2024

Varför vi vet väldigt lite om människors fysiska aktivitet

Jonatan Fridolfsson gästar Tyngre Träningssnack för att berätta om sin forskning på hur vi mäter fysisk aktivitet.

20 mars 2024

Hur du läser en ingrediensförteckning och näringsvärdetabell

Jacob, Erik och Caroline förklarar vad du kan ha för nytta av en ingrediensförteckning och näringsvärdetabell.

19 mars 2024

Du får troligen inga speciella effekter från din fasta

Det har varit i princip omöjligt att missa all hype kring fasta de senaste 5 åren. Men hur effektivt är det egentligen?

Jacob Gudiol

14 mars 2024

Hur styrketräning påverkar aptiten

Avsnitt 435 av Tyngre Träningssnack handlar om hur träning, och framför allt styrketräning, verkar påverka människors aptit på kort och lång sikt.

13 mars 2024

Toppar av blodsocker, blodfetter och inflammation efter en måltid

Linnea och Jacob diskuterar vad som händer timmarna efter det att du har ätit en måltid, under den så kallade postprandiella fasen.

12 mars 2024

Jacob Gudiol dissekerar alla våra och ERA frågor

Dagens gäst behöver nog ingen närmare presentation, men han är experten som ofta syns i olika mediesammanhang. Man kan säga att Jacob Gudiol TAR över dagens avsnitt. Ett spännande avsnitt.

11 mars 2024

Att undvika vid viktnedgång med KP

Favoriten Karoline Petersson hjälper oss att reda ut några av de fenomen man bör hålla sig långt ifrån ifall man vill gå ner i vikt.

4 mars 2024

Kontroverser kring styrketräningsvolym och muskelökningar

Wille och Jacob diskuterar en nyligen publicerad artikel kring styrketräningsvolym och muskelökningar.

28 feb. 2024

Om serien om ultraprocessad mat i SvD

I avsnitt 108 diskuteras en artikelserie på hittills tre delar kring ultraprocessad mat som har publicerats i Svenska Dagbladet de senaste veckorna.

27 feb. 2024

Nutritionsforskning är svårt och får för lite forskningspengar

I avsnitt 107 diskuterar Jacob, Linnea och Erik olika utmaningar som finns kring nutritionsforskning idag.

20 feb. 2024

Hur screening och förebyggande tester kan göra så du mår sämre

Med det nya året kommer många personers ambitioner att börja om på nytt med fokus på hälsa och välmående. Hur relevant är det då med hälsotester och screeningar?

Jacob Gudiol

13 feb. 2024

Kost vid typ 1-diabetes

Linnea och Jacob gästas av dietisten och doktoranden Sofia Sterner Isaksson som berättar om sitt arbete med typ 1-diabetes.

30 jan. 2024

Spännande ämnen med Wille

Vi ringer upp kompisen Wille Valkeaoja, som ger oss det senaste om punktförbränning, andningsmanipulationer, styrketräning för löpare och massor av andra spännande grejer.

29 jan. 2024

Styrketräningssnack och fysiologi med Tommy Lundberg

Tommy Lundberg är tillbaka i Tyngre Träningssnack. Vi snackar bland annat om hans arbete kring talangutveckling.

17 jan. 2024

Tips för att fortsätta med träningen på längre sikt

Träning påstås få människor att må bättre. Så hur gör vi då för att få folk att fortsätta med det? Jacob Gudiol väger in i frågan.

Jacob Gudiol

15 jan. 2024

Vad skiljer de som blir hundra år från oss andra

I avsnitt 426 av Tyngre Träningssnack gästar forskaren Karin Modig som de senaste 10 åren har forskat på hälsosamt åldrande.

10 jan. 2024

Fysisk aktivitet, stillasittande och antal steg per dag för god hälsa

Ulf Ekelund är tillbaka som gäst i Tyngre Träningssnack för en uppdatering kring hans forskning och övriga arbete sedan han var med senast i podden för nästan precis fem år sedan.

3 jan. 2024

Dr Neuman om vad som verkligen betyder nåt

Besök av Nicklas Neuman, där vi snackar om den faktiska betydelsen av ett antal olika kostaspekter. Både för hälsa & för presstation.

11 dec. 2023

Mens och träning

Avsnittet tillägnas frågan kring menstruation och träning. Jacob och Caroline tar hjälp av gynekologen och forskaren Helena Kopp Kallner.

5 dec. 2023

Julmatspecial med Karoline Pettersson

Vi tar den positiva vägen till julbordet och låter oss lotsas av solskenet Karoline Pettersson. Favoriter, måsten, personliga anpassningar och rätter vi inte ens tar i med tång.

27 nov. 2023

Ett troligen förfalskat studieresultat blir replikerat

Veckans ämne är någonting som var uppe för diskussion flera gånger om i Tyngre Rubriker för flera år sedan, Brian Wansink och hans studier som ingen egentligen vet om de ens blev genomförda.

21 nov. 2023

Stressade mitokondrier och blodsockerkontroll hos idrottare med Mikael Flockhart

Mikael Flockhart är tillbaka i som gäst i Tyngre Träningssnack. Vi diskuterar fortsättningen på hans forskning på mitokondriernas svar vid extremt hård konditionsträning.

8 nov. 2023

Långsnack med Jacob Gudiol

Ett långt och böljande avsnitt där vårt samtal med Jacob tar flera olika vägar, men där merparten ändå handlar om blodsocker.

30 okt. 2023

Avsnittet om omega-3 och omega-3 index

Avsnitt 415 av Tyngre Träningssnack handlar om omega-3 och mer specifikt fettsyrorna EPA och DHA. En uppföljning på artikeln med andra ord.

25 okt. 2023

Så skapar du en balanserad kost – tips och råd!

När det kommer till att äta hälsosamt är balans en viktig faktor. Balans handlar delvis om att få i sig lagom mycket av olika näringsämnen och lagom mycket energi.

Lova Molin

17 okt. 2023